مرد
مرد

مرد

پیام سال نو شی جین پینگ رییس جمهور چین ۰۲:۰۴
رونق زندگی در یک روستای مسلمان نشین چین ۱۰:۴۷
تست خودروهای بدون راننده در چین ۰۳:۱۳
یک کتابفروشی دیدنی در چین ۰۳:۳۵
۶۸ بازدید ۳ ماه پیش
برنج چینی؛ از مزرعه تا سفره ۰۵:۰۰
۵۵ بازدید ۳ ماه پیش
تسهیل رفت و آمد نابینایان در چین ۰۲:۱۷
توسعه روستایی در کشور چین ۰۱:۴۸
۶۲ بازدید ۴ ماه پیش
جایگاه چین در رده اول تولید واکسن کرونا ۰۲:۲۷
درآمد بالای یک دختر چینی از فروش تخم مرغ ۰۴:۴۵
رفاه از نظر مردم چین ۰۲:۴۰
۵۹ بازدید ۵ ماه پیش
رونق فناوری ربات ها در دوران کرونا ۰۱:۴۲
ایده جدید نیکوکاری در چین ۰۲:۴۹
۶۸ بازدید ۵ ماه پیش
بسته را خودت بردار! ۰۲:۳۹
۷۳ بازدید ۵ ماه پیش
یک فیلم بدون پاپ کورن ۰۴:۱۲
۱۴۹ بازدید ۵ ماه پیش
رشته پکنی با سس سویا در آشپزخانۀ نرگس ۰۳:۳۰
تغییرات بزرگ سوغاتی کشتی کوچک ۰۳:۵۹
۸۱ بازدید ۶ ماه پیش
مروری بر توسعه صنعت خودروسازی چین ۰۲:۵۶
طنین موسیقی ایران و چین علیه کرونا ۰۵:۲۴
توطئه رباتیک آمریکا علیه چین در توییتر ۰۳:۰۹
آسمان پکن ۰۳:۰۶
۹۷ بازدید ۷ ماه پیش
خلبان ماهر چین ۰۳:۱۳
۸۴ بازدید ۷ ماه پیش
دهکده ای در پرتگاه ۰۴:۴۱
۸۰ بازدید ۷ ماه پیش