تقلیدصدا شومن ، شعبده باز، مداح ، موسیقی سنتی

تقلیدصدا شومن ، شعبده باز، مداح ، موسیقی سنتی

عروسی مذهبی و اسلامی ۰۰:۳۰
استندآپ کمدی باحال ۰۰:۴۰
اجرای عروسی مذهبی ۰۱:۳۰
عروسی بدون رقص ۰۰:۴۵
شعبده بازی ۰۱:۳۴
۲ سال پیش
شومن و استندآپ کمدین ۰۰:۴۰
تردستی شعبده بازی ۰۱:۲۸