دکتر علی اکبر عطایی
دکتر علی اکبر عطایی

دکتر علی اکبر عطایی

جراحی زیبایی بینی ۰۰:۳۲
جراحی زیبایی بینی ۰۰:۳۵
جراحی بینی مردانه ۰۱:۳۷
جراحی زیبایی بینی ۰۱:۰۰
جراحی زیبایی بینی ۰۰:۴۳
جراحی زیبایی بینی ۰۰:۵۲
جراحی بینی مردانه ۰۰:۵۹
جراحی بلفاروپلاستی ۰۱:۰۰
جراحی زیبایی بینی ۰۱:۳۰
جراحی زیبایی بینی ۰۳:۱۸
جراحی زیبایی بینی ۰۱:۰۶
جراحی زیبایی بینی ۰۰:۵۸
جراحی زیبایی بینی ۰۰:۳۴
جراحی زیبایی بینی ۰۰:۵۹
جراحی زیبایی بینی ۰۰:۴۰
... ۰۰:۵۰
۴ ماه پیش
... ۰۴:۰۹
۴ ماه پیش
دکتر علی اکبر عطایی ۰۰:۵۱
جراحی بینی پس از 6 ماه ۰۱:۳۵
فیلم کشیدن تامپون ۰۱:۳۶
طول عمر پروتز سینه ۰۱:۰۹