لاین استور
لاین استور

لاین استور

استارتاپونه بیست و سوم  برگزار شد ۰۱:۰۸
۱۸ بازدید ۱۰ ماه پیش
تفکر نوجویان ۰۲:۱۳
۱۹ بازدید ۱۰ ماه پیش
تقویت اعتماد نیروها به کسب و کار ۰۲:۰۷
۲۲ بازدید ۱۰ ماه پیش
تاثیر افزایش ارتباط با مشتری ۰۱:۵۹
۴۲ بازدید ۱۰ ماه پیش
نوجویان چه کسی هستند؟ ۰۳:۵۳
۲۲ بازدید ۱۰ ماه پیش
برای جذب مشتری آن را بشناسید ۰۱:۱۳
۱۸ بازدید ۱۰ ماه پیش
به مشتری حس خوب بدهید ۰۶:۲۵
۲۲ بازدید ۱۰ ماه پیش
به فضای دیجیتال محدود نمیشود CRM ۰۲:۰۸
۲۸ بازدید ۱۰ ماه پیش
و مدیریت تجربه مشتری CEM ۰۵:۴۰
۱۷ بازدید ۱۰ ماه پیش
لطفا به نکات ریز توجه کنید ۰۴:۰۹
۱۱ بازدید ۱۰ ماه پیش
CRM زیر ساخت های شروع ۰۸:۴۲
۱۷ بازدید ۱۰ ماه پیش
با سیستم موازی کسب و کار خود را حفظ کنید ۰۱:۵۹
در اداره افرادی با تفکر سنتی  (CRM)  کمک ۱۱:۱۳
CRM تغیر نیروها برای فعال سازی ۰۷:۲۹
۱۰ بازدید ۱۰ ماه پیش
CRM آموزش نیروها برای شروع ۰۲:۰۱
۱۲ بازدید ۱۰ ماه پیش
CRMمزایای ۰۲:۴۷
۱۳ بازدید ۱۰ ماه پیش
چرخه عمر مشتری ۰۱:۱۳
۱۵ بازدید ۱۰ ماه پیش
CRM مفهوم و شناخت ۰۳:۴۲
۲۱ بازدید ۱۰ ماه پیش
و استفاده از آن CRM فضای ۰۷:۴۷
۱۴ بازدید ۱۰ ماه پیش
استارتاپونه 22 برگزار شد ۰۱:۳۲
۲۲ بازدید ۱۰ ماه پیش
خلاقیت در کسب و کار ۰۵:۰۲
۱۵ بازدید ۱۰ ماه پیش
نو آوری در کسب و کار ۰۶:۴۳
۲۸ بازدید ۱۰ ماه پیش
موانع کسب و کار ۰۴:۲۹
۱۹ بازدید ۱۰ ماه پیش
اعتماد روانی به شبکه های اجتماعی ۰۱:۰۳
۱۲ بازدید ۱۰ ماه پیش
ایرانیزه کردن شبکه های اجتماعی خارجی ۰۹:۵۹
سیر تکامل پیام رسان های ایرانی ۰۵:۵۹
۱۸ بازدید ۱۰ ماه پیش
هشتگ گذاری # ۰۷:۱۰
۲۳ بازدید ۱۰ ماه پیش
اولین پست پیج را چگونه بزاریم؟؟ ۰۶:۰۲
۱۸ بازدید ۱۰ ماه پیش
میانگین انگیجمنت جهانی ۰۵:۰۷
۲۵ بازدید ۱۰ ماه پیش
انگیجمنت پیچ خود را پایین نیاورید ۰۴:۰۰
مشتریان خود را پیدا کنیم ۰۳:۱۴
۲۹ بازدید ۱۰ ماه پیش
تاثیر محتوا یونیک بر روی پیج ۰۵:۰۰
۲۵ بازدید ۱۰ ماه پیش
راه های تولید محتوا را سخت نگیرید ۰۲:۳۹
توانمند سازی زنجیره ارتباطات ۰۱:۲۷
۱۶ بازدید ۱۰ ماه پیش
مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها ۱۳:۱۷
۳۳ بازدید ۱۰ ماه پیش
مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها ۱۳:۱۷
۲۴ بازدید ۱۰ ماه پیش
مسئولیت اجتماعی خود را بپذیریم ۰۲:۳۵
۲۵ بازدید ۱۰ ماه پیش
مسئولیت اجتماعی رسانه های جمعی ۰۷:۱۷
۱۸ بازدید ۱۰ ماه پیش
استارتاپونه بیستم ۰۱:۲۵
۲۷ بازدید ۱۰ ماه پیش
تاثیر مسئولیت اجتماعی در وفاداری بر برند ۰۵:۳۶
حسن گفتار در ارتباط با مخاطب ۰۲:۲۸
۶۱ بازدید ۱۰ ماه پیش
باید ها  و نباید های فضای مجازی ۰۰:۴۰
۷۳ بازدید ۱۰ ماه پیش
جایگاه مبالغه در فضای مجازی ۰۱:۵۳
۶۸ بازدید ۱۰ ماه پیش
دعوت به همکاری در لاین استور ۰۱:۵۷
۶۵ بازدید ۱۰ ماه پیش
در شبکه های اجتماعی بی طرف باشیم ۰۳:۱۸
۷۸ بازدید ۱۰ ماه پیش
نمونه هایی از مسئولیت اجتماعی ۰۱:۱۷
۵۳ بازدید ۱۰ ماه پیش
نمونه هایی از مسئولیت اجتماعی ۰۱:۱۷
۴۶ بازدید ۱۰ ماه پیش
مسئولیت اجتماعی چیست؟ ۰۲:۴۸
۶۳ بازدید ۱۰ ماه پیش
استارتاپونه هفدهم ۰۱:۰۸
۶۱ بازدید ۱۰ ماه پیش
ارتباطات با اینترنت محدود ۰۴:۱۲
۵۹ بازدید ۱۰ ماه پیش
زندگی بدون اینترنت ۰۷:۴۰
۵۶ بازدید ۱۰ ماه پیش
معرفی اینستاگرام استارتاپونه ۰۰:۲۰
ششمین دورهمی استارتاپونه ۰۰:۵۲
۶۰ بازدید پارسال
یازدهمین استارتاپونه ۰۱:۲۹
۷۳ بازدید پارسال
دهمین دورهمی استارتاپونه ۰۱:۳۲
۱۸۱ بازدید پارسال