سمانه قابلی
سمانه قابلی

سمانه قابلی

درمان زگیل تناسلی ۰۲:۰۶
کرونا در ایران.. ۰۲:۱۱
سرطان و گانودرما ۰۰:۴۳
بارداری و گانودرما ۰۶:۳۹
درمان روماتیسم مفصلی ۰۱:۱۰
درمان تیروئید ۰۰:۵۴