دکتر یعقوب محبوبی اسکوئی متخصص آسم، آلرژی و ایمونولوژی بالینی
دکتر یعقوب محبوبی اسکوئی متخصص آسم، آلرژی و ایمونولوژی بالینی

دکتر یعقوب محبوبی اسکوئی متخصص آسم، آلرژی و ایمونولوژی بالینی

آلرژی یا کرونا ۰۱:۲۹
کهیر و کرونا ۰۱:۰۰
۷ روز پیش
آسم در دوران بارداری ۰۰:۴۵
آلرژی به تخم مرغ! ۰۱:۰۰
آلرژی بینی و سینوزیت ۰۰:۴۷
آلرژی آنافیلاکسی ۰۰:۵۰
واکسن آنفلوانزا ۰۰:۴۳
درمان آلرژی با واکسن ۰۲:۱۸
آلرژی به حشرات ۰۰:۴۵
شوک آنافیلاسکی ۰۰:۵۴
آسم و ورزش ۰۰:۴۶
۹ ماه پیش
چگونگی ایجاد کهیر ۰۲:۲۶
سرفه مزمن ۰۰:۴۹
پارسال
رینیت آلرژیک ۰۴:۱۸
جلوگیری از کرونا ۰۰:۱۸
کرونا ویروس ۰۱:۲۷
حساسیت به دارو ۰۱:۴۰