آسان کنکور

آسان کنکور

آموزش جامع فیزیک کنکور توسط استاد نصیرلو ۰۳:۰۶
آموزش نور آینه عدسی توسط استاد نصیرلو ۰۶:۲۹
مقدمات عربی توسط عمار تاجبخش ۰۸:۰۹
۸۲ بازدید ۱۰ ماه پیش
آموزش فیزیک یازدهم توسط استاد نوروزی ۰۵:۳۵
آموزش عربی یازدهم عمومی توسط عمار تاجبخش ۰۵:۱۰
آموزش ادبیات جامع استادثروتی ۰۷:۴۴
۳۳ بازدید ۱۰ ماه پیش
آموزش عربی یازدهم انسانی عمار تاجبخش ۰۴:۴۶
آموزش خط به خط زیست دهم توسط استاد کرامت ۰۶:۵۱
روزبه شهلای زبان یازدهم ۰۳:۱۰
۵۷ بازدید ۱۰ ماه پیش
آموزش عربی دوازدهم استاد مومن زاده ۰۵:۰۱
آموزش فیزیک دوازدهم استاد شاهی ۰۵:۲۶
۵۸ بازدید ۱۰ ماه پیش
آموزش فیزیک کنکور توسط استاد نیما نوروزی ۰۴:۲۰
آموزش ریاضیات کنکور استاد دادبام ۰۳:۰۵
آموزش عربی به روش تصویرسازی استاد آزاده ۰۳:۰۹
آموزش تابع دادبام ۱۰:۰۶
۳۷ بازدید ۱۰ ماه پیش
آموش قواعد عربی استاد آزاده ۰۸:۰۷
۹۳ بازدید ۱۰ ماه پیش
آموزش عربی یازدهم آزاده ۰۷:۴۰
۶۹ بازدید ۱۰ ماه پیش
آموزش عربی نظام جدید استاد آزاده ۰۹:۴۹
۸۱ بازدید ۱۰ ماه پیش
آموزش زیست یازدهم آرام فر ۱۰:۱۳
۱۲۳ بازدید ۱۰ ماه پیش
آموزش زیست آرام فر ۱۰:۰۶
۵۵ بازدید ۱۰ ماه پیش
آموزش زبان یازدهم اناری ۰۸:۴۴
۴۸ بازدید ۱۰ ماه پیش
آموزش زبان دهم استاد اناری ۰۹:۰۴
۶۱ بازدید ۱۰ ماه پیش
آموزش ادبیات استاد سبحانی ۰۸:۵۹
۴۴ بازدید ۱۰ ماه پیش
آموزش ادبیات  سبحانی ۰۷:۳۰
۵۴ بازدید ۱۰ ماه پیش
آموزش شیمی  رادمان مهر مکان یابی عناصر ۰۶:۱۳
زیست دهم امید فراهانی ۰۹:۲۵
۸۰ بازدید ۱۰ ماه پیش
آموزش دین وزندگی نظام جدید احسان هندی ۰۶:۱۰
آموزش ریاضی دوازدهم سعید جلالی ۰۷:۲۶
۶۶ بازدید ۱۱ ماه پیش
آموزش زبان دهم امیر سرآبادانی ۰۸:۴۸
۷۷ بازدید ۱۱ ماه پیش
آموزش مبحث اسم استاد فلاح ۰۶:۴۲
۱۱۲ بازدید ۱۱ ماه پیش
آموزش فیزیک دوازدهم نیما نوروزی ۱۱:۰۶
۸۵ بازدید ۱۱ ماه پیش
تحلیل کنکور98 تجربی توسط استاد نوروزی ۰۷:۱۱
زیست دهم استاد کرامت ۰۶:۵۰
۶۳ بازدید ۱۱ ماه پیش
سعید جلالی ریاضی دهم رشته ریاضی- ۰۹:۲۱
۱۲۹ بازدید ۱۱ ماه پیش
شیمی یازدهم  علی سلوکی ۰۲:۳۸
۱۱۰ بازدید ۱۱ ماه پیش
عربی دهم انسانی  درس 7 عمار تاجبخش ۰۷:۳۶
۱۰۶ بازدید ۱۱ ماه پیش
عربی یازدهم انسانی  درس 1 استاد تاجبخش ۰۶:۱۴
شیمی یازدهم علی سلوکی ۱۰:۳۷
۱۲۲ بازدید ۱۱ ماه پیش
مقدمات عربی کنکورعمارتاجبخش ۱۱:۲۹
۷۴ بازدید ۱۱ ماه پیش
آموزش مبحث رونویسی زیست استاد پازوکی ۰۶:۰۵
شیمی دهم استاد عباسی آموزش موازنه ۰۴:۴۲
۱۶۱ بازدید ۱۱ ماه پیش
زیست دهم کرامت نظام جدید ۰۹:۵۸
۱۵۲ بازدید ۱۱ ماه پیش
حل تست شمارش تکواژ شاهین زاد- ۰۴:۳۶
۹۵ بازدید ۱۱ ماه پیش
آموزش زیست دهم  توسط استاد شاملو ۰۲:۱۸
۵۸ بازدید ۱۱ ماه پیش
آموزش ریاضیات نظام جدید توسط استاد جلالی ۰۲:۳۴
آموزش شیمی دوازدهم توسط استاد امیر قاسمی ۱۴:۱۰
آریان حیدری مثلثات ۰۹:۳۴
۴۸ بازدید ۱۱ ماه پیش