خانه فرهنگ خیام
خانه فرهنگ خیام

خانه فرهنگ خیام

یلدا مبارک ۰۰:۳۹
۷۲ بازدید پارسال
روز دانشجو گرامی باد ۰۰:۴۳
۸۲ بازدید پارسال
برنامه های ویژه خانه فرهنگ باغ خیام ۰۱:۴۳
مرغ سحر همایون شجریان ۰۵:۰۰
۱۸۵ بازدید پارسال
جشن آبانگان گرامی باد ۰۰:۵۷
۷۵ بازدید پارسال
بزرگداشت حافظ ۰۲:۵۸
۸۹ بازدید پارسال
دمی با حافظ خوانی ... ۰۳:۲۴
۶۶ بازدید پارسال
روز آتشنشانی گرامی باد ۰۱:۰۰
۵۰ بازدید پارسال
بوی ماه مهر ۰۳:۲۶
۴۶ بازدید پارسال
روز ملی سینما مبارک باد ۰۱:۰۰
۶۲ بازدید پارسال
روز بزرگداشت ابوریحان بیرونی ۰۰:۳۱
نمایی از خانه فرهنگ خیام ۰۱:۲۱
۵۲ بازدید پارسال
نمایی از خانه فرهنگ خیام ۰۱:۲۱
۴۷ بازدید پارسال
روز جهانی عکاسی ۰۰:۳۱
۴۸ بازدید پارسال
کلاس زبان در مقاطع مختلف ۰۱:۲۵
۴۷ بازدید پارسال
کلاسهای فن بیان و سخنوری ۰۱:۳۹
۶۶ بازدید پارسال
هفته جهانی شیردهی با شیر مادر ۰۱:۴۱
کلاس آموزش نقاشی گل مرغ ۰۱:۵۳
۱۱۷ بازدید پارسال
فیلم جشن امردادگان ۰۰:۳۶
۹۰ بازدید پارسال
فیلم اتاق فرار ۰۱:۰۰
۶۵ بازدید پارسال
کلاس یوگا ۰۰:۵۷
۵۸ بازدید پارسال
فیلم هنر رزرمی تایچی ۰۱:۰۰
۵۴ بازدید پارسال
مجسمه سازی و حجم سازی ۰۰:۵۹
۱۷۰ بازدید پارسال
آموزش نقاشی گل مرغ ۰۱:۵۹
۱۸۰ بازدید پارسال