خانه فرهنگ خیام
خانه فرهنگ خیام

خانه فرهنگ خیام

یلدا مبارک ۰۰:۳۹
۷۱ بازدید پارسال
روز دانشجو گرامی باد ۰۰:۴۳
۷۹ بازدید پارسال
برنامه های ویژه خانه فرهنگ باغ خیام ۰۱:۴۳
مرغ سحر همایون شجریان ۰۵:۰۰
۱۸۰ بازدید پارسال
جشن آبانگان گرامی باد ۰۰:۵۷
۷۰ بازدید پارسال
بزرگداشت حافظ ۰۲:۵۸
۸۴ بازدید پارسال
دمی با حافظ خوانی ... ۰۳:۲۴
۶۴ بازدید پارسال
روز آتشنشانی گرامی باد ۰۱:۰۰
۴۸ بازدید پارسال
بوی ماه مهر ۰۳:۲۶
۴۵ بازدید پارسال
روز ملی سینما مبارک باد ۰۱:۰۰
۵۸ بازدید پارسال
روز بزرگداشت ابوریحان بیرونی ۰۰:۳۱
نمایی از خانه فرهنگ خیام ۰۱:۲۱
۴۸ بازدید پارسال
نمایی از خانه فرهنگ خیام ۰۱:۲۱
۴۷ بازدید پارسال
روز جهانی عکاسی ۰۰:۳۱
۴۷ بازدید پارسال
کلاس زبان در مقاطع مختلف ۰۱:۲۵
۴۶ بازدید پارسال
کلاسهای فن بیان و سخنوری ۰۱:۳۹
۶۴ بازدید پارسال
هفته جهانی شیردهی با شیر مادر ۰۱:۴۱
کلاس آموزش نقاشی گل مرغ ۰۱:۵۳
۱۰۷ بازدید پارسال
فیلم جشن امردادگان ۰۰:۳۶
۸۵ بازدید پارسال
فیلم اتاق فرار ۰۱:۰۰
۶۱ بازدید پارسال
کلاس یوگا ۰۰:۵۷
۵۷ بازدید پارسال
فیلم هنر رزرمی تایچی ۰۱:۰۰
۵۲ بازدید پارسال
مجسمه سازی و حجم سازی ۰۰:۵۹
۱۶۰ بازدید پارسال
آموزش نقاشی گل مرغ ۰۱:۵۹
۱۶۷ بازدید پارسال