دکتر محمدرضا ترحمی-فوق تخصص جراحی پلاستیک  و زیبایی
دکتر محمدرضا ترحمی-فوق تخصص جراحی پلاستیک  و زیبایی

دکتر محمدرضا ترحمی-فوق تخصص جراحی پلاستیک و زیبایی

چسب زدن بعد عمل بینی ۰۰:۳۲
لیفت پشت ۰۰:۵۲
پارسال
لیغت لب ۰۰:۱۴
پارسال
کوچک کردن لب ۰۰:۱۶
لیپو شکم و پهلو ۰۰:۱۶
عوارض پروتز سینه ۰۱:۱۵
جراحی پلک ۰۰:۱۵
پارسال
لیفت بازو ۰۰:۲۹
پارسال
نتیجه لیپو غبغب ۰۰:۳۷
لیفت صورت و گردن ۰۰:۳۰
فیلم لیفت بازو ۰۰:۲۹
فیلم بلفاروپلاستی ۰۰:۱۳