Skip to main content
fananime804

fananime804

به چنل خودتون در تلگرام سر بزنید. اوهایو دوستان چنلی برای آیدل ها،شیپی ها و فوجوشی ها و فوندانشی ها.عکسا و کارای باحال ازشون هست. این چند طرفدار پس فقط کافیه بگید طرفدار چی هستید و بعد ازش مطلب و عکس گذاشته می شود.