دکتر امیررضا معتبر

دکتر امیررضا معتبر

رضایت از پروتز باسن ۰۱:۱۶
کنگره جراحان پلاستیک ۰۰:۳۸
لیفت کامل صورت ۰۱:۱۹
۱۰ روز پیش
لیفت ابرو و شقیقه ۰۰:۳۴
تزریق فیلر ۰۰:۳۴
۱۰ روز پیش
لیفت آندوسکوپی ۰۰:۲۸
لیفت آندوسکوپی صورت ۰۰:۴۲
لیفت صورت ۰۱:۳۰
۱۰ روز پیش
براکیوپلاستی ۰۰:۴۱
۱۰ روز پیش
بوکال و لیفت ابرو ۰۰:۵۹
رینوپلاستی ۰۰:۳۶
۱۰ روز پیش
کوتاه کردن پیشانی ۰۱:۴۲
لیفت سانترال لب ۰۱:۰۱
بلفاروپلاستی ۰۰:۳۹
۱۰ روز پیش