دکتر امیررضا معتبر

دکتر امیررضا معتبر

لیفت کامل صورت ۰۱:۱۹
لیفت ابرو و شقیقه ۰۰:۳۳
تزریق فیلر ۰۰:۳۴
لیفت آندوسکوپی ۰۰:۲۸
لیفت صورت ۰۱:۳۰
پارسال
براکیوپلاستی ۰۰:۴۰
بوکال و لیفت ابرو ۰۰:۵۹
رینوپلاستی ۰۰:۳۶
کوتاه کردن پیشانی ۰۱:۴۱
لیفت سانترال لب ۰۱:۰۱
بلفاروپلاستی ۰۰:۳۹
فیلم جراحی تامی تاک ۰۰:۵۹
فیلم واقعی پروتز لب ۰۰:۵۲
فیلم جراحی لیفت ابرو ۰۰:۵۸