دکتر زرگر
دکتر زرگر

دکتر زرگر

بچه های گل مون ۰۱:۴۲
اندومتریوز ۰۲:۱۵
۳ سال پیش
حاملگی خارج از رحمی ۰۱:۲۷
رشد جنین ۰۳:۰۵
۳ سال پیش
حاملگی دوقلویی ۰۰:۵۱
صدای قلب جنین ۰۰:۴۰
دختر نازمون گیسو ۰۰:۳۷
علل سقط مکرر ۰۱:۳۵
۳ سال پیش
مراحل انجام ivf ۰۱:۴۴
حاملگی خارج از رحم ۰۲:۲۴
زایمان به روش سزارین ۰۰:۵۸
تخمک اهدایی ۰۱:۱۸
۳ سال پیش
فیلم زایمان ۰۳:۰۹
۳ سال پیش
معجزه خلقت ۰۰:۳۹
۳ سال پیش
تولد کودک ۰۰:۵۷
۳ سال پیش
آی یو آی چیست؟ ۰۲:۲۷
آندومتریوز ۰۱:۱۴
۳ سال پیش
انتقال جنین ۰۴:۰۴
۳ سال پیش
لقاح خارج از رحمی ۰۲:۲۷
هیستروسکوپی ۰۲:۵۱
۳ سال پیش
آی وی اف چیست؟ ۰۲:۲۸
غربابلگری دهانه رحم ۰۲:۴۷
آی یو دی چیست؟ ۰۱:۳۱
روند انجام IVF ۰۲:۵۵
۴ سال پیش
ویدیو مراحل انجام ivf ۰۰:۴۶