Skip to main content
~| ოɨra |~

~| ოɨra |~

گاهی وقتا باید بد بود...برای کسی که قدر خوب بودنتو نمیفهمد ^^

خبر
00:29
خبر
۵ ماه پیش

عاقاااا XDDD
00:11
عاقاااا XDDD
۷ ماه پیش