خوشحالی یعنی اینکه .... ۰۱:۰۰
۲۰۹ بازدید ۶ ماه پیش
تولد داریم چه تولدی ۰۰:۱۶
۳۹۳ بازدید ۶ ماه پیش
محکومم به ترک آدمادر دنیایی که... ۰۰:۲۵
۳۳۳ بازدید ۷ ماه پیش
چالش منم شرکت کنید... ۰۰:۱۴
۱۷۰ بازدید ۷ ماه پیش
درد یعنی!!! ۰۰:۲۴
۱۶۳ بازدید ۷ ماه پیش
آدمای مهربون.... ۰۰:۳۰
۳۰۸ بازدید ۸ ماه پیش
چالش پیام ناشناس .... ۰۰:۱۴
۹۳ بازدید ۸ ماه پیش
من همین دیروز... ۰۰:۴۱
۱۳۳ بازدید ۸ ماه پیش
اگه یه روزی.... ۰۱:۰۰
۲۶۱ بازدید ۸ ماه پیش
عاشقانه ... ۰۱:۰۰
۱۷۹ بازدید ۸ ماه پیش
عشق... ۰۰:۳۰
۱۵۴ بازدید ۸ ماه پیش
میخندم چون خوشم... ۰۰:۳۱
۳۵۸ بازدید ۸ ماه پیش
آهنگ جوکر+موزیک ویدیو ۰۴:۱۶
۲۱۲ بازدید ۸ ماه پیش
زندگی مثل یه کابوس میمونه؟؟؟ ۰۰:۳۰
۲۳۸ بازدید ۸ ماه پیش
من قدردروغی دنیا ۰۰:۲۸
۱۸۱ بازدید ۸ ماه پیش
میدانی؟؟ ۰۰:۴۴
۱۰۹ بازدید ۸ ماه پیش
من یه عمره... ۰۰:۲۰
۱۲۲ بازدید ۸ ماه پیش
من همونم  که تو ۰۰:۳۰
۲۶۸ بازدید ۸ ماه پیش
این خنده... ۰۰:۲۹
۱۶۷ بازدید ۸ ماه پیش
دنیاتون جای کثیفی... ۰۰:۳۹
۳۷۸ بازدید ۸ ماه پیش
داداش ۰۰:۲۲
۶۳۲ بازدید ۸ ماه پیش
قابل توجه بعضیااا... ۰۰:۱۹
۲۱۳ بازدید ۸ ماه پیش
حااااجی... ۰۰:۵۵
۴۰۰ بازدید ۸ ماه پیش
به قول جوکر... ۰۰:۱۵
۱۹۸ بازدید ۸ ماه پیش
بعضی وقت ها... ۰۰:۵۰
۱۱۱ بازدید ۸ ماه پیش
اصل بدید ۰۰:۴۴
۲۲۹ بازدید ۸ ماه پیش