Skip to main content
barishsesi

barishsesi

گروه رسانه ای باریش سسی در بهمن ماه سال 1397 با هدف تولید و نشر محتوا به زبان ترکی آذربایجانی تاسیس شد با توجه به این که نواقص زیادی در بخش های مختلف به زبان ترکی وجود دارد، گروه رسانه ای باریش سسی جهت رفع بخشی از این نواقص تلاش می کند. اولین و اساسی ترین تلاش باریش سسی در راستای دوبله انیمیشن های بروز و جالب به زبان ترکی آذربایجانی معیار می باشد.

زلزله
01:22
زلزله
۲۴ روز پیش

ساوالان
01:00
ساوالان
۲۴ روز پیش

عجب شیر
01:00
عجب شیر
۲۴ روز پیش

شهر تکاب
01:00
شهر تکاب
۲ ماه پیش
فارابی
01:35
فارابی
۲ ماه پیش

آب در ترکی
01:00
آب در ترکی
۳ ماه پیش

باکو - ماکو
01:00
باکو - ماکو
۵ ماه پیش

زری خانیم
02:14
زری خانیم
۵ ماه پیش

قمقمه
01:38
قمقمه
۵ ماه پیش

زنجان
01:00
زنجان
۵ ماه پیش

اردبیل
01:01
اردبیل
۵ ماه پیش

معبد اژدها
01:28
معبد اژدها
۵ ماه پیش

قاشق  بشقاب
00:56
قاشق بشقاب
۵ ماه پیش

حمید باکری
02:18
حمید باکری
۵ ماه پیش