شهرام
شهرام

شهرام

معرفی سنتور ۰۵:۰۸
چهارمضراب داد ۰۳:۰۶
مقدمه ماهور ۰۲:۳۲
۲ سال پیش
درس ۱۹ دستور سنتور ۰۱:۱۸
درس ۱۸ دستور سنتور ۰۲:۳۷
درس ۱۷ دستور سنتور ۰۲:۰۶
درس ۱۶ دستور سنتور ۰۲:۴۴
درس ۱۵ دستور سنتور ۰۳:۲۹
درس ۱۴ دستور سنتور ۰۲:۵۵
درس ۱۳ دستور سنتور ۰۴:۲۵
درس ۱۲ دستور سنتور ۰۱:۳۶
درس ۱۱ دستور سنتور ۰۱:۴۵
درس ۱۰ دستور سنتور ۰۲:۳۷
درس ۹ دستور سنتور ۰۲:۳۴
درس ۶ دستور سنتور ۰۰:۵۴
درس ۵ دستور سنتور ۰۱:۴۹
درس ۷ دستور سنتور ۰۱:۴۶
نحوه کار با مترونوم ۰۲:۴۰
تمرین رومیزی سنتور ۰۲:۱۹
تمرین رومیزی- بخش اول ۰۱:۲۳
مضراب گیری سنتور ۰۰:۳۸
آموزش کسر میزان ۰۱:۵۲
میزان موسیقی ۰۰:۵۲
۲ سال پیش
آموزش ریز سنتور ۰۱:۳۴