زهرا شیبانی
زهرا شیبانی

زهرا شیبانی

نمی آید خودم اما خودم تنهاست ۰۰:۵۱
۱۱۹ بازدید ۴ ماه پیش
دلتان نگیرد از تلخی ها ۰۰:۵۶
۱۳۲ بازدید ۴ ماه پیش
حافظ غزل شماره 53 ۰۱:۴۶
۱۰۶ بازدید ۴ ماه پیش
وقتی تو می آیی بهار می آید ۰۱:۰۰
۱۴۴ بازدید ۵ ماه پیش
در آن دوری و  بدحالی نبودم از رخت خالی ۰۱:۰۰
نشان فراموشی ـ محمدرضا عبدالملکیان ۰۰:۱۵
به دادم می رسی یا رب ۰۲:۲۳
۲۹۸ بازدید ۵ ماه پیش
تو که آتشکده عشق و محبت بودی ـ شهریار ۰۱:۰۰
رباعی شماره 14 خیام ۰۰:۳۴
۹۵ بازدید ۵ ماه پیش
شب سرشاری بود.  سهراب سپهری ۰۲:۱۷
۱۱۱ بازدید ۵ ماه پیش
شب در چشمان من است ۰۰:۵۲
۹۵ بازدید ۵ ماه پیش
نشان فراموشی ـ  محمدرضا عبدالملکیان ۰۰:۳۰
رباعی شماره 5 خیام ۰۰:۴۹
۷۹ بازدید ۵ ماه پیش
رباعی 132 خیام ۰۰:۳۴
۸۳ بازدید ۵ ماه پیش
غزل شماره 36 حافظ ۰۲:۲۸
۸۳ بازدید ۵ ماه پیش
غزل شماره 54 حافظ ۰۲:۰۰
۱۱۲ بازدید ۵ ماه پیش
عزل شماره 109 حافظ ۰۱:۳۹
۱۷۵ بازدید ۵ ماه پیش
مناجات شماره 49 خواجه عبداله انصاری ۰۱:۱۸
دست ـ فریدون مشیری ۰۵:۰۶
۱,۲۰۰ بازدید پارسال
دریغ ۰۲:۲۳
۲۲۸ بازدید پارسال
خدا هست خدا هست خدا هست هنوز ۰۳:۵۰
۶۴۶ بازدید پارسال
من دلم روشن است... ۰۰:۵۹
۱۷۵ بازدید پارسال
دم افطار ۰۰:۵۱
۲۰۸ بازدید پارسال
دنیای مجازی ۰۲:۱۳
۱۷۰ بازدید پارسال
رفتم ۰۰:۳۷
۲۹۳ بازدید پارسال
رفتم ۰۱:۴۶
۱۴۲ بازدید پارسال
زبان عشق ۰۰:۴۸
۲۹۳ بازدید پارسال
شعر زمستان ۰۳:۵۲
۲۹۱ بازدید پارسال
زندگی ۰۰:۵۵
۲۴۶ بازدید پارسال
زندگی با ماجراهای فراوانش ۰۴:۲۵
۴۷۵ بازدید پارسال
زندگی رسم خوش آیندی است ۰۲:۴۱
۳۵۶ بازدید پارسال
زندگی زیباست چشمی باز کن ۰۲:۲۳
۲۶۶ بازدید پارسال
زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست ۰۱:۰۱
زندگی یعنی چه ۰۵:۲۵
۵۵۵ بازدید پارسال
چه مبارک است این غم  که تو در دلم نهادی ۰۲:۳۴
حکایتی از سعدی ۰۰:۴۷
۹۲ بازدید پارسال
شمع من باش که جانم همه پروانه توست ۰۰:۴۳
صلاح کار کجا و من خراب کجا ۰۲:۳۸
۳۷۶ بازدید پارسال
عجب صبری خدا دارد ... ۰۴:۲۹
۳۱۹ بازدید پارسال
عشق زیباست و حرمت دارد ۰۱:۳۰
۲۵۸ بازدید پارسال
کفشهایم ۰۳:۳۱
۱۶۹ بازدید پارسال
کودکی هایم اتاقی ساده بود ۰۱:۳۶
۳۸۷ بازدید پارسال
گاهی گمان نمی کنی ولی خوب می شود ۰۲:۵۳
گرگ هاری شده ام.. ۰۴:۱۳
۴۴۰ بازدید پارسال
گریه شبانه ۰۲:۴۳
۱,۰۸۱ بازدید پارسال
لحظه دیدار نزدیک است ۰۱:۰۰
۳۰۰ بازدید پارسال
مادر ۰۱:۰۹
۲۶۷ بازدید پارسال
دوران گذشته ۰۲:۴۵
۲۰۲ بازدید پارسال
محبت پاییز ۰۰:۵۹
۲۸۴ بازدید پارسال
مردم چی می گن ۰۳:۳۷
۲۲۲ بازدید پارسال
مناجات ۰۲:۴۳
۱,۰۲۵ بازدید پارسال
من خدا را دارم ۰۰:۴۵
۳۶۲ بازدید پارسال
من و بلبل و پروانه ۰۰:۳۹
۲۱۴ بازدید پارسال
مناجات در باران ۰۲:۲۳
۸۲۳ بازدید پارسال
مناجات خواجه عبداله انصاری ۰۱:۵۴
۱,۵۴۳ بازدید پارسال
مناجات با ستارگان ۰۱:۰۸
۲۴۱ بازدید پارسال
ناگهان چقدر زود دیر می شود ۰۰:۵۰
۴۶۷ بازدید پارسال
نیامدی و دیر شد ۰۰:۴۸
۱,۴۶۲ بازدید پارسال