محبوبه غلامی
محبوبه غلامی

محبوبه غلامی

پسوریازیس درمان شد ۰۰:۴۸
۴۸ بازدید پارسال
قارچ گانودرما چیست ۰۰:۲۷
۴۴ بازدید پارسال
دیابت درمان شد ۰۲:۲۱
۱۱۸ بازدید پارسال
قارچ جان افزا ۰۰:۵۹
۵۱ بازدید پارسال
کبد چرب درمان شد ۰۰:۵۸
۶۲ بازدید پارسال
تنظیم فشاب و قند خون ۰۰:۵۴
۵۸ بازدید پارسال
مافیای دارو کیست ۰۷:۱۳
۷۱ بازدید پارسال
پسوریازیس به درمان قطعی رسید ۰۰:۴۸
قارچ گانودرما چیست ۰۱:۰۰
۴۹ بازدید پارسال
تنظیم قند و فشارخون ۰۳:۳۹
۷۰ بازدید پارسال
جلوگیری از قطع پای دیابتی ۰۰:۵۷
۱۲۳ بازدید پارسال
کبد چرب به درمان قطعی رسید ۰۰:۵۸
۱۰۲ بازدید پارسال
درمان زخم پای دیابتی ۰۲:۲۱
۴۷ بازدید پارسال
کاهش فشار _ خون و قند_خون ۰۰:۴۲
۴۸ بازدید پارسال
مافیای دارو کیست ۰۷:۱۳
۶۰ بازدید پارسال
درمان بیماری قلبی_عروقی ۰۴:۱۵
۳۵ بازدید پارسال
درمان قطعی دیابت کشف شد ۰۲:۲۱
۶۷ بازدید پارسال
دیابت درمان شد!! ۰۲:۲۱
۵۴ بازدید پارسال
دیابت درمان شد ۰۲:۲۱
۷۹ بازدید پارسال
تنظیم فشار و قندخون با طب سنتی ۰۳:۲۵
درمان قطعی ام اس کشف شد!! ۰۲:۵۳
۶۳ بازدید پارسال
فوری فوری پیسی درمان شد! ۰۰:۴۸
۶۲ بازدید پارسال
درمان قطعی کبد چرب چیست ۰۱:۲۱
۱۰۷ بازدید پارسال
قارچ گانودرما چیست؟ ۰۰:۵۹
۵۸ بازدید پارسال
قارچ گانودرما چیست؟ ۰۱:۰۰
۷۶ بازدید پارسال
تنظیم قند و فشارخون در طب سنتی ۰۳:۲۵
درمان زگیل_تناسلی و تبخال_تناسلی ۰۰:۵۸
کبد چرب درمان شد ۰۱:۲۱
۵۰ بازدید پارسال
درمان قطعی ام اس ۰۲:۵۳
۴۲ بازدید پارسال
درمان قطعی پیسی در سریعترین زمان ۰۰:۴۸
درمان زخم پای دیابتی ! ۰۰:۵۷
۴۷ بازدید پارسال
فوری فوری پیسی درمان شد! ۰۰:۴۸
۶۲ بازدید پارسال
فوری فوری پیسی درمان شد ۰۰:۴۸
۶۰ بازدید پارسال
تنظیم فشار و قند خون با طب سنتی! ۰۳:۲۵
درمان قطعی پیسی در سریعترین زمان ۰۰:۴۸
درمان ام اس در کوتاهترین مدت! ۰۰:۵۹
فوری فوری!درمان قطعی کبد چرب کشف شد ۰۱:۲۱
زخم پای دیابتی و قطع عضو ۰۰:۵۷
۶۱ بازدید پارسال
پسوریازیس چیست؟ ۰۱:۰۰
۶۸ بازدید پارسال
کنترل و تنظیم قطعی  فشار خون ۰۰:۳۶
۴۷ بازدید پارسال
درمان قطعی کبد چرب ۰۱:۲۱
۴۷ بازدید پارسال
درمان قطعی ام اس!! ۰۲:۵۳
۳۹ بازدید پارسال
پیسی چیست ؟چگونه درمان میشود؟ ۰۰:۴۸
درمان زگیل تناسلی و تبخال تناسلی ۰۰:۵۷
درمان قطعیHPV ۰۰:۵۷
۵۸ بازدید پارسال
کبد چرب و درمان در کوتاهترین زمان ۰۱:۲۱
راه قطعی درمان ام اس ۰۲:۵۳
۷۴ بازدید پارسال
درمان پیسی در منزل ۰۰:۴۸
۶۱ بازدید پارسال
درمان پسوریازیس ۰۱:۰۰
۴۴ بازدید پارسال
تنها روش درمان زگیل_تناسلی ۰۰:۵۷
۲۹ بازدید پارسال
درمان کبد چرب درکوتاه ترین زمان ۰۰:۴۰
درمان قطعی ام اس با قهوه گانودرما ۰۲:۵۳
پیسی چیست ؟ ایا قابل درمان است ۰۰:۴۸
کنترل و تنظیم فشارخون ۰۰:۳۶
۳۶ بازدید پارسال
درمان پسوریازیس!! ۰۱:۰۰
۳۳ بازدید پارسال
پسوریازیس چیست؟ ۰۱:۰۰
۴۰ بازدید پارسال
زگیل تناسلی ۰۰:۵۷
۲۹ بازدید پارسال
تاثیر گانودرما بر کبدچرب ۰۰:۴۰
۵۴ بازدید پارسال
آیا ام اس قابل درمان است ؟ ۰۲:۵۳
۱۷ بازدید پارسال