دکتر آزاده مهدیان- جراح و متخصص زنان ,زایمان و نازایی
دکتر آزاده مهدیان- جراح و متخصص زنان ,زایمان و نازایی

دکتر آزاده مهدیان- جراح و متخصص زنان ,زایمان و نازایی

فیلم ivf ۰۲:۵۳
۱۷ روز پیش
بارداری چند قلوهامون ۰۱:۴۸
تولد نوزاد ۰۲:۰۹
۱۰ ماه پیش
فیلم کیست درموئید ۰۰:۳۹
... ۰۰:۴۳
۲ سال پیش
... ۰۰:۰۲
۲ سال پیش
... ۰۰:۲۴
۲ سال پیش
زایمان سزارین ۰۱:۰۹
ثبت جای پای  نوزاد ۰۰:۲۳