دکتر مرجان سخایی متخصص زنان و جراح زیبایی زنان در قم
دکتر مرجان سخایی متخصص زنان و جراح زیبایی زنان در قم

دکتر مرجان سخایی متخصص زنان و جراح زیبایی زنان در قم

تشکیل قلب جنین ۰۰:۵۹
کووید 19 ۰۲:۱۷
۲ سال پیش
فیلم عمل سزارین ۰۰:۴۵
عامل سرطان رحم ۰۱:۱۶
رشد جنین در شکم مادر ۰۰:۵۴