دکتر مرجان سخایی متخصص زنان و جراح زیبایی زنان در قم
دکتر مرجان سخایی متخصص زنان و جراح زیبایی زنان در قم

دکتر مرجان سخایی متخصص زنان و جراح زیبایی زنان در قم

بارداری در دو دقیقه ۰۲:۲۳
تشکیل قلب جنین ۰۰:۵۸
سرطان تخمدان در زنان ۰۰:۵۸
کووید 19 ۰۲:۱۷
۳ سال پیش
فیلم عمل سزارین ۰۰:۴۴
عامل سرطان رحم ۰۱:۱۵
رشد جنین در شکم مادر ۰۰:۵۴