کادر درمانی فردوسی

کادر درمانی فردوسی

درمان دیابت ۰۰:۵۰
پیسی و گانودرما ۰۰:۵۴
پسوریازیس چیست؟ ۰۸:۵۷
درمان پیسی ۰۰:۴۷
درمان قطعی دیابت ۰۰:۵۰
ویتیلیگو چیست؟ ۰۲:۵۰
درمان دیسک کمر ۰۱:۰۰