Makeupvideo
Makeupvideo

Makeupvideo

برس رنگ پاش | میکاپ ویدئو ۰۱:۳۹
۱۸۶ بازدید پارسال
برس برنزه | میکاپ ویدئو ۰۳:۱۲
۱۶۳ بازدید پارسال
طراحی چراغهای کریسمس | میکاپ ویدئو ۰۲:۰۶
آرایش ساحلی | میکاپ ویدئو ۰۳:۲۸
۱۱۸ بازدید پارسال
مدل مو دختر مدرسه | میکاپ ویدئو ۰۱:۰۰
طراحی دانه های برفی | میکاپ ویدئو ۰۱:۰۰
طراحی پودینگ کریسمس | میکاپ ویدئو ۰۱:۰۰
طراحی آبنباتی | میکاپ ویدئو ۰۱:۰۰
۷۰ بازدید پارسال
شینیون تیغ ماهی | میکاپ ویدئو ۰۱:۰۰
۱۳۳ بازدید پارسال
جادوهای آرایشی | میکاپ ویدئو ۰۱:۰۰
۳۱۹ بازدید پارسال
جادوهای آرایشی | میکاپ ویدئو ۰۱:۰۰
۱۵۵ بازدید پارسال
جادوهای آرایشی | میکاپ ویدئو ۰۱:۰۰
۱۷۲ بازدید پارسال
ترفندهای آرایشی | میکاپ ویدئو ۰۱:۰۰
۱۵۹ بازدید پارسال
ترفندهای آرایشی | میکاپ ویدئو ۰۰:۵۹
۲۰۶ بازدید پارسال
ترفندهای آرایشی | میکاپ ویدئو ۰۱:۰۰
۱۰۶ بازدید پارسال
ترفندهای آرایشی | میکاپ ویدئو ۰۰:۵۹
۱۰۳ بازدید پارسال
ترفندهای آرایشی | میکاپ ویدئو ۰۱:۰۰
۱۶۹ بازدید پارسال
بافت هلندی یک طرفه | میکاپ ویدئو ۰۱:۰۰
بافت هلندی دو طرفه | میکاپ ویدئو ۰۱:۰۰
بافت الهه های باستانی | میکاپ ویدئو ۰۱:۰۰
آرایش ساده و سریع | میکاپ ویدئو ۰۱:۰۰
آرایش درست  و غلط ابرو | میکاپ ویدئو ۰۱:۰۰
آرایش پاییزی | میکاپ ویدئو ۰۱:۰۰
۱۵۲ بازدید پارسال
آرایش برجسته و درخشان | میکاپ ویدئو ۰۱:۰۰