دکتر رضا عرفانیان سلیم
دکتر رضا عرفانیان سلیم

دکتر رضا عرفانیان سلیم

ام آر آی چشم هنگام مالش ۰۰:۳۵
۷۷ بازدید ۱ ماه پیش
واکسن کرونا و نگرانی ها در این باره ۰۱:۲۴
انیمیشن جذاب بلفاروپلاستی ۰۲:۱۱
۶۸ بازدید ۱ ماه پیش
انیمیشن جذاب قهقرایی ماکولا ۰۴:۰۳
۸۴ بازدید ۳ ماه پیش
فیلم بسیار جالب از عمکرد چشم انسان ۰۵:۳۵
خشکی چشم و راه های درمان آن ۰۳:۳۵
۴۰ بازدید ۴ ماه پیش
مراقبت های اورژانسی چشم (قسمت دوم) ۰۰:۴۷
مراقبت های اورژانسی چشم ۰۰:۵۶
۶۲ بازدید ۴ ماه پیش
قبل از بوتاکس حتماً این فیلم را ببینید ۰۲:۳۰
فیلم تاثیرات پیری روی صورت ۰۱:۵۸
۴۱ بازدید ۴ ماه پیش
جراحی فمتو کاتاراکت ۰۰:۴۸
۵۲ بازدید ۴ ماه پیش
انیمیشن ویروس کرونا و اهمیت ماسک ۰۰:۵۰
فیلم واقعی جراحی چشم و خارج کردن توده ۰۱:۵۲
جراحی توده چشم راست ۰۰:۲۳
۴۷ بازدید ۵ ماه پیش
فیلم انیمیشن جراحی لیزیک چشم ۰۰:۴۴
۱۴۱ بازدید ۵ ماه پیش
فیلم خارج کردن توده بزرگ اربیت چشم ۰۱:۵۲
فیلم عمل جراحی تومور بدخیم پلک ۰۳:۲۱
۱۴۱ بازدید ۶ ماه پیش
فیلم جراحی لازک چشم ۰۰:۵۹
۶۰ بازدید ۶ ماه پیش
فیلم جالب تفاوت رنگ ۰۱:۴۷
۷۷ بازدید ۷ ماه پیش
ضعف بینایی در کودکان ۰۲:۰۲
۵۵ بازدید ۷ ماه پیش
فیلم واقعی جراحی تومور پلک بالا ۰۳:۲۴
انیمیشن جراحی بلفاروپلاستی ۰۰:۳۱
۱۵۳ بازدید ۷ ماه پیش
فیلم کامل انحراف چشم و جراحی استرابیسم ۰۴:۳۴
فیلم جراحی توده مشکوک به بدخیمی ۰۰:۵۹
۱۳۱ بازدید ۸ ماه پیش
فیلم جراحی انحراف چشم (تکنیک رزکشن) ۰۲:۲۱
فیلم درمان دوبینی (قسمت دوم) ۰۱:۳۱
۹۲ بازدید ۸ ماه پیش
فیلم جراحی انحراف چشم به روش رسسشن ۰۲:۲۰
دوبینی ۰۱:۲۰
۱۰۰ بازدید ۹ ماه پیش
جراحی بالا بردن ابرو ۰۱:۳۶
۱۲۳ بازدید ۹ ماه پیش
عدد فی ۰۳:۴۲
۸۰ بازدید ۹ ماه پیش
خورشید گرفتگی ۰۱:۲۸
۴,۲۵۶ بازدید ۹ ماه پیش
اشک ریزش در کودکان ۰۱:۴۹
۸۳ بازدید ۱۱ ماه پیش
قرمزی چشم و کرونا ۰۵:۳۱
۵۸ بازدید ۱۱ ماه پیش
کرونا ویروس ۰۰:۴۶
۶۷ بازدید ۱۲ ماه پیش
تاثیر کرونا بر بدن ۰۵:۱۳
۷۵ بازدید ۱۲ ماه پیش
اثر غذا بر بینایی ۰۱:۲۰
۵۱ بازدید ۱۲ ماه پیش
آب مروارید ۰۱:۲۲
۳۱ بازدید پارسال
تنبلی چشم ۰۱:۱۵
۷۵ بازدید پارسال
فیلم جراحی کیست درموئید ۰۲:۲۷
۸۸ بازدید پارسال
جراحی تومور بدخیم لبه ی پلک ۰۲:۵۹
۱۰۰ بازدید پارسال
جراحی بالا بردن ابرو ۰۱:۳۶
۵۶ بازدید پارسال
بیماری تیروئید چشمی ۰۱:۱۹
۵۰ بازدید پارسال
جراحی فلج صورت ۰۰:۳۷
۶۳ بازدید پارسال
آیا بوتاکس عوارضی هم دارد؟ ۰۱:۲۶
۱۰۹ بازدید پارسال
جراحی تومور بدخیم ۰۲:۴۰
۱۳۸ بازدید پارسال
جراحی توده حدقه چشم ۰۱:۰۰
۵۳ بازدید پارسال
جراحی توده حدقه ۰۱:۲۳
۱۲۴ بازدید پارسال
جراحی اربیت ۰۲:۲۶
۱۴۷ بازدید پارسال