استخراج  تورمالین سبز از معدن ۰۱:۲۰
۱,۴۴۳ بازدید ۱۱ ماه پیش
مقاومت الماس  دربرابر ضربه چکش! ۰۰:۴۱
۵۳۲ بازدید ۱۱ ماه پیش
سنگ آمیتیس بسیار زیبا و حیرت‌انگیز ۰۰:۴۸
فوران آتشفشان عظیم در شیلی ۰۱:۰۴
۳۲۴ بازدید ۱۱ ماه پیش
سنگهای قیمتی ایران ۰۵:۵۴
۲,۴۷۷ بازدید پارسال
کلیپی از "Pyura chilensis"  یا همان سنگ زنده! ۰۱:۴۵
موزه جواهرات ملی  ایران ۱۰:۰۷
۷۱۳ بازدید پارسال