academy_sadeghi
academy_sadeghi

academy_sadeghi

رفع شدوبن ۰۰:۵۹
۶۳ بازدید ۱۲ ماه پیش
دلایل اصلی شدوبن شدن ۰۰:۵۸
۴۵ بازدید ۱۲ ماه پیش
چطور بفهمیم شدوبن شدیم؟؟؟ ۰۰:۴۳
۵۲ بازدید ۱۲ ماه پیش
جریمه اینستاگرام شدوبن شدن ۰۰:۵۷
۳۶ بازدید ۱۲ ماه پیش
اقدامات طلایی بعد از تبلیغات نفسگیر ۰۲:۱۱
بعد از تبلیغ چه کنیم ۰۱:۰۰
۳۴ بازدید پارسال
2نکته مهم در تبلیغات اینستاگرامی ۰۵:۰۳
تبلیغات در اینستاگرام۲ ۰۱:۲۰
۴۸ بازدید پارسال
تبلیغات در اینستاگرام ۰۱:۲۹
۳۸ بازدید پارسال