دکتر لیامیرصفایی متخصص قلب و عروق در رامسر
دکتر لیامیرصفایی متخصص قلب و عروق در رامسر

دکتر لیامیرصفایی متخصص قلب و عروق در رامسر

تاثیر تغذیه بر قلب ۰۲:۲۵
هولتر فشار خون ۰۲:۰۴
اثرات قلبی کرونا ۰۳:۱۰
اثرات قلبی کرونا ۰۳:۱۰
فیلم عملکرد قلب ۰۱:۳۸
اخطار سکته قلبی ۰۰:۰۸
انیمیشن سکته قلبی ۰۱:۰۰
نحوه عملکرد قلب ۰۰:۵۵