دکتر علی محمد اصغری-متخصص گوش و حلق و بینی
دکتر علی محمد اصغری-متخصص گوش و حلق و بینی

دکتر علی محمد اصغری-متخصص گوش و حلق و بینی

آلرژِی های فصلی ۰۱:۰۶
سینوزیت مزمن ۰۱:۰۰
۳ سال پیش
سینوزیت حاد ۰۱:۰۰
۳ سال پیش
عفونت های مزمن لوزه ۰۱:۰۰
فلج ناگهانی عصب صورت ۰۱:۰۰
خارش گوش ۰۱:۰۳
۴ سال پیش
جرم گوش ۰۰:۴۷
۴ سال پیش
کلستئاتوم مادرزادی ۰۵:۰۰