دکتر فرزان رضایی
دکتر فرزان رضایی

دکتر فرزان رضایی

ویدئو جراحی حین عمل بینی به روش بسته ۰۱:۰۰
جراحی بینی نیمه فانتری ۰۰:۵۱
۸۱ بازدید ۳ ماه پیش
فیلم عمل بینی با انحراف شدید ۰۱:۰۰
۷۵ بازدید ۳ ماه پیش
نکات جراحی بینی به روش بسته ۰۰:۵۷
۶۹ بازدید ۴ ماه پیش
فیلم جراحی بینی مردانه ۰۰:۳۷
۶۲ بازدید ۴ ماه پیش
فیلم جراحی بینی گوشتی ۰۰:۴۹
۶۷ بازدید ۴ ماه پیش
فیلم بدون سانسور جراحی بینی نیمه فانتزی ۰۰:۳۰
جراحی لیفت گردن ۰۱:۴۲
۶۰ بازدید ۴ ماه پیش
جراحی تخلیه چربی لپ ۰۰:۵۷
۸۶ بازدید ۴ ماه پیش
جراحی بینی همزمان با تزریق چربی ۰۱:۰۰
۱۲۵ بازدید ۴ ماه پیش
جراحی بینی با انحراف شدید ۰۱:۰۰
۶۸ بازدید ۴ ماه پیش
جراحی بینی گوشتی به صورت طبیعی ۰۱:۰۰
۶۳ بازدید ۴ ماه پیش
جراحی بینی بعد از یکسال ۰۱:۰۰
۶۷ بازدید ۴ ماه پیش
جراحی بینی همراه با تزریق چربی به چانه ۰۰:۵۹
نمونه جراحی بینی با انحراف زیاد ۰۱:۰۰
فیلم جراحی بینی نیمه فانتزی ۰۱:۰۰
۶۰ بازدید ۵ ماه پیش
جراحی بینی گوشتی ۰۱:۰۰
۶۶ بازدید ۵ ماه پیش
جراحی بینی طبیعی ۰۱:۰۰
۷۳ بازدید ۵ ماه پیش
جراحی بینی به روش بسته ۰۰:۴۸
۶۳ بازدید ۵ ماه پیش
جراحی بینی بلافاصله بعد از عمل ۰۱:۰۰
۶۲ بازدید ۵ ماه پیش
جراحی بینی بعد سه بار شکستگی ۰۰:۴۰
۸۰ بازدید ۵ ماه پیش
جراحی بینی بعد از یک سال ۰۰:۴۰
۵۳ بازدید ۵ ماه پیش
جراحی بینی با فرم طبیعی ۰۰:۵۹
۷۵ بازدید ۵ ماه پیش
فیلم سه ماه بعد از جراحی بینی ۰۱:۰۰
۸۴ بازدید ۷ ماه پیش
خطر تامپول بعد از جراحی بینی ۰۱:۰۰
۱۰۸ بازدید ۷ ماه پیش
نمونه جراحی بینی بعد از 6 سال ۰۰:۵۷
۷۳ بازدید ۷ ماه پیش
نمونه جراحی بینی ترمیمی ۰۱:۰۰
۷۶ بازدید ۷ ماه پیش
نمونه جراحی لیفت ابرو با آندوسکپ ۰۱:۰۰
۱۱۳ بازدید ۷ ماه پیش
نمونه جراحی بینی نیمه فانتزی ۰۱:۰۰
۹۵ بازدید ۷ ماه پیش
فیلم سه ماه بعد از جراحی بینی ۰۱:۰۰
۸۱ بازدید ۷ ماه پیش
جراحی زیبایی پلک و تزریق چربی ۰۱:۰۰
۱۳۹ بازدید ۷ ماه پیش
جراحی بینی و تزریق چربی به چانه ۰۰:۵۹
۸۵ بازدید ۷ ماه پیش
جراحی بینی نیمه فانتزی ۰۱:۰۰
۸۰ بازدید ۷ ماه پیش
جراحی بینی نیمه فانتزی به روش بسته ۰۰:۵۸
جراحی بینی مردانه ۰۰:۵۷
۵۴ بازدید ۷ ماه پیش
جراحی بینی فانتزی به روش بسته ۰۱:۰۰
۱۴۵ بازدید ۷ ماه پیش
فیلم جراحی بینی بعد از 2 سال ۰۱:۰۰
۵۴ بازدید ۷ ماه پیش
جراحی بینی برای آقایان ۰۱:۰۰
۷۴ بازدید ۷ ماه پیش
جراحی بینی با تزریق فیلر و زاویه سازی ۰۱:۰۰
نوک بینی زیبا بعد از جراحی ۰۱:۰۰
۱۸۹ بازدید ۹ ماه پیش
نوک بینی زیبا چه خصوصیاتی دارد؟ ۰۰:۵۷
۱۰۷ بازدید ۹ ماه پیش
جراحی بینی به روش بسته ۰۱:۰۰
۶۵ بازدید ۹ ماه پیش
نمونه جراحی بینی آقا ۰۰:۵۹
۴۹ بازدید ۹ ماه پیش
روش نوین تزریق فیلر ۰۴:۱۷
۲۹۷ بازدید ۹ ماه پیش
عوارض روش غیر علمی لیفت نخ صورت و بینی ۰۲:۵۱
جراحی بینی نیمه فانتزی ۰۱:۲۰
۵۰۶ بازدید ۹ ماه پیش
تزریق فیلر برای جوانسازی صورت ۰۲:۱۴
۸۴ بازدید ۹ ماه پیش
جراحی بینی گوشتی به روش بسته ۰۰:۵۷
۸۹ بازدید ۹ ماه پیش