دکتر الهام قلی پور
دکتر الهام قلی پور

دکتر الهام قلی پور

چرا لابیا پلاستی ۰۰:۰۴
میتونم IVF کنم؟ ۰۰:۰۴
چرا کربوکسی تراپی ۰۰:۰۴
چرا تنبلی تخمدان؟ ۰۰:۰۴
تولد نی نی ۰۰:۴۳
۳ ماه پیش
خارش ناحیه تناسلی ۰۰:۰۴
PRP ۰۰:۰۴
۳ ماه پیش
کلامیدیا چیست؟ ۰۰:۰۴
هیستروسکوپی ۰۱:۱۲
۳ ماه پیش
تولد کوچولو ۰۰:۲۸
۳ ماه پیش
لبخند فرشته ۰۱:۰۰
۳ ماه پیش
بردیا کوچولو ۰۰:۵۱
۳ ماه پیش
هیستروسکوپی چیه ۰۰:۳۳
زایمان طبیعی ۰۰:۵۱
۳ ماه پیش
لبخند فرشته ها ۰۱:۰۰
تولد سلنا خانوم عزیز ۰۰:۲۸
لحظه تولد گندم کوچولو ۰۰:۳۳
تولد نیکو جان ۰۰:۱۳
۱۱ ماه پیش
تولد رایان کوچولو ۰۰:۴۰
عمل هیستروسکوپی ۰۰:۴۴
تولد دیار دختر گلمون ۰۰:۴۳
تولد دلسا کوچولو ۰۱:۱۱
آویسا 8 ساله ۰۰:۱۱
تولد بهار کوچولو ۰۰:۱۸
تولد دنیا کوچولو ۰۰:۱۵
نفوذ اسپرم به تخمک ۰۲:۳۶
حاملگى خارج رحمى ۰۰:۵۴
تولد همتا کوچولو ۰۰:۴۲
تولد سام کوچولو ۰۰:۴۱
تولد آراد کوچولو ۰۱:۱۴
تولد ساتینا کوچولو ۰۰:۴۶