دکتر الهام قلی پور
دکتر الهام قلی پور

دکتر الهام قلی پور

تولد دلسا کوچولو ۰۱:۱۱
تولد آریا مهر کوچولو ۰۱:۰۰
تولد پسر گلمون میراث ۰۱:۰۱
آویسا 8 ساله ۰۰:۱۱
۱۰ ماه پیش
تولد بهار کوچولو ۰۰:۱۸
تولد پسر عزیزمون بهنیا ۰۰:۵۰
تولد دنیا کوچولو ۰۰:۱۵
حاملگى خارج رحمى ۰۰:۵۴
تولد همتا کوچولو ۰۰:۴۲
تولد سام کوچولو ۰۰:۴۱
تولد آراد کوچولو ۰۱:۱۴
درمان آندومتریوز ۰۵:۴۳
ورزش کگل ۰۶:۰۳
پارسال
زگیل تناسلی ۰۱:۳۵
سرطان دهانه رحم ۰۱:۱۹
کولپوسکوپی ۰۰:۵۸
لیزر فرکشنال واژن ۰۹:۱۶