drmahmoudi
drmahmoudi

drmahmoudi

فیلم عمل لابیاپلاستی ۰۱:۰۰
۱۲۵ بازدید ۵ ماه پیش
فیلم زایمان سزارین ۰۲:۳۳
۷۹ بازدید ۶ ماه پیش
آزمایش امنیوسنتز ۰۲:۱۸
۸۱ بازدید ۶ ماه پیش
سونوگرافی nt ۰۵:۴۲
۶۳ بازدید ۶ ماه پیش
عمل جراحی لاپاراسکوپی هیسترکتومی ۰۰:۴۳
پایان عمل و رحم و تخمدان سالم ۰۰:۲۷
۶۸ بازدید ۷ ماه پیش
عمل هیسترکتومی ۰۱:۰۰
۴۴ بازدید ۷ ماه پیش
کرونا و اطلاعات نادرست ۰۲:۰۵
۶۰ بازدید ۷ ماه پیش
کنگره جراحیهای زیبایی زنان دبی ۰۰:۳۰
فیلم عمل سزارین ۰۰:۵۷
۲۳۷ بازدید پارسال
فیلم واقعی عمل سزارین ۰۱:۰۰
۳۶۲ بازدید پارسال
عمل سزارین ۰۱:۰۰
۲۸۲ بازدید پارسال
عمل هیسترکتومی ۰۱:۰۰
۱۸۸ بازدید پارسال
میوم بعد از خارج کردن فیبرم ۰۲:۰۱
۹۷ بازدید پارسال
میوم در خانم جوان ۳۷ ساله ۰۱:۲۲
۱۵۱ بازدید پارسال
عمل میوم ۰۲:۰۶
۱۰۷ بازدید پارسال