شرکت پلان - خانه هوشمند Control4
شرکت پلان - خانه هوشمند Control4

شرکت پلان - خانه هوشمند Control4

دستیار صوتی آمازون؛ الکسا ۰۱:۳۲
۵۱ بازدید ۳ ماه پیش
خانه هوشمند Control4؛ آسایش همیشگی ۰۰:۴۶
۶۳ بازدید ۳ ماه پیش
سیستم عامل جدید OS3 ۰۱:۴۹
۴۷ بازدید ۳ ماه پیش
پخش فیلم هوشمند ۰۲:۲۲
۶۵ بازدید ۴ ماه پیش
ریموت هوشمند Control4 ۰۱:۵۱
۶۹ بازدید ۴ ماه پیش
تفریح و سرگرمی در خانه هوشمند ۰۱:۵۷
۵۹ بازدید ۴ ماه پیش
نورپردازی هوشمند ۰۲:۰۴
۷۱ بازدید ۴ ماه پیش
اینترکام تصویری ۰۱:۰۰
۵۹ بازدید ۴ ماه پیش
صفحه لمسی ۰۱:۳۸
۵۶ بازدید ۴ ماه پیش
کنترل دمای هوشمند ۰۲:۲۵
۷۲ بازدید ۴ ماه پیش
سفر هوشمند ۰۱:۲۶
۵۴ بازدید ۴ ماه پیش
زندگی هوشمند ۰۲:۰۰
۶۸ بازدید ۴ ماه پیش
زندگی هوشمند در خانه هوشمند ۰۱:۴۹
۷۲ بازدید ۹ ماه پیش
همه چیز هوشمند ۰۲:۱۶
۷۱ بازدید ۹ ماه پیش
با Intercom همیشه در خانه هستید! ۰۱:۴۸
۴۵ بازدید ۹ ماه پیش
برنامه ریزی خانه هوشمند ۰۱:۴۳
۴۸ بازدید ۹ ماه پیش
کنترل از راه  دورِخانه هوشمند ۰۱:۰۳
۴۶ بازدید ۹ ماه پیش
کنترل یکپارچه ۰۱:۱۴
۵۰ بازدید ۹ ماه پیش
تجربه زندگی در خانه هوشمند Control4 ۰۲:۱۸
خانه هوشمند چیست؟ ۰۱:۲۵
۵۱ بازدید ۱۰ ماه پیش
با خانه صحبت کنید! اسپیکر هوشمند Amazon Alexa ۰۱:۰۱
پنجمین گردهمایی نمایندگان شرکت پلان ۰۲:۲۶
راه حل های سرگرمی خانه هوشمند ۰۰:۵۷
۵۲ بازدید ۱۲ ماه پیش
خانه هوشمند به زبان ساده ۰۰:۳۹
۳۲ بازدید پارسال
خانه هوشمند Control4 خانه آینده شماست! ۰۱:۰۰
ده سال زندگی در خانه هوشمند! ۰۶:۴۵
۵۵ بازدید پارسال
خانه هوشمند Control4 راه حلی برای آینده ۰۲:۰۵
شرکت پلان و خانه هوشمند Control4 ۰۱:۰۵