امیر

امیر

اجرای آهنگ love story ۰۱:۵۵
اجرای آهنگ هدیه ۰۲:۱۲
اجرای آهنگ کوچه لر ۰۱:۱۹
آموزش کار با مترونوم ۰۵:۱۱
بیوگرافی فردریک شوپن ۰۳:۵۸
آموزش تغییرات صدا ۰۴:۵۹
اجرای زیبای جان مریم ۰۲:۳۸
اجرای old mac donald ۰۱:۱۲
اجرای   Greensleeves ۰۱:۱۸
۲ سال پیش
تمرین پیانو در کلاس ۰۰:۵۴
دکلمه شعر تیم تک نفره ۰۱:۴۵
اجرای آهنگ wedding of love ۰۱:۱۸