امیر

امیر

اجرای آهنگ love story ۰۱:۵۴
بیوگرافی جوزف هایدن ۰۲:۵۱
اجرای آهنگ هدیه ۰۲:۱۲
اجرای آهنگ کوچه لر ۰۱:۱۸
آموزش کار با مترونوم ۰۵:۱۱
بیوگرافی فردریک شوپن ۰۳:۵۸
آموزش تغییرات صدا ۰۴:۵۸
اجرای زیبای جان مریم ۰۲:۳۷
اجرای old mac donald ۰۱:۱۱
اجرای   Greensleeves ۰۱:۱۷
۴ سال پیش
تمرین پیانو در کلاس ۰۰:۵۴
دکلمه شعر تیم تک نفره ۰۱:۴۴
اجرای آهنگ wedding of love ۰۱:۱۷