دکتر مریم کرمعلی (فلوشیپ فوق تخصصی اختلالات کف لگن)

دکتر مریم کرمعلی (فلوشیپ فوق تخصصی اختلالات کف لگن)

درد های مزمن لگن ۱۳:۵۱
سزارین نوزاد ۰۰:۳۹
۱۲ ماه پیش
جراحی لفورت ۰۱:۳۲
۱۲ ماه پیش
سفید کردن واژن ۰۱:۳۹
میوم و یائسگی ۰۱:۴۰
تست نوار مثانه ۰۱:۴۴
جراحی کیست تخمدان ۰۰:۵۷
حرکت جنین در رحم ۰۰:۰۶
تست نوار مثانه ۰۱:۴۴