دکتر مریم کرمعلی (فلوشیپ فوق تخصصی اختلالات کف لگن)

دکتر مریم کرمعلی (فلوشیپ فوق تخصصی اختلالات کف لگن)

درد های مزمن لگن ۱۳:۵۱
سزارین نوزاد ۰۰:۳۹
۲ سال پیش
جراحی لفورت ۰۱:۳۲
۲ سال پیش
سفید کردن واژن ۰۱:۳۹
میوم و یائسگی ۰۱:۴۰
بارداری خارج از رحم ۰۲:۲۴
تست نوار مثانه ۰۱:۴۴
جراحی کیست تخمدان ۰۰:۵۷
حرکت جنین در رحم ۰۰:۰۶
جنین درون رحم مادر ۰۰:۰۵
تست نوار مثانه ۰۱:۴۴
بارداری خارج از رحم ۰۲:۲۴