دکتر مریم کرمعلی (فلوشیپ فوق تخصصی اختلالات کف لگن)

دکتر مریم کرمعلی (فلوشیپ فوق تخصصی اختلالات کف لگن)

درد های مزمن لگن ۱۳:۵۰
سزارین نوزاد ۰۰:۳۸
۳ سال پیش
جراحی لفورت ۰۱:۳۱
۳ سال پیش
سفید کردن واژن ۰۱:۳۹
میوم و یائسگی ۰۱:۳۹
بارداری خارج از رحم ۰۲:۲۳
تست نوار مثانه ۰۱:۴۳
جراحی کیست تخمدان ۰۰:۵۷
حرکت جنین در رحم ۰۰:۰۶
جنین درون رحم مادر ۰۰:۰۵
تست نوار مثانه ۰۱:۴۳
بارداری خارج از رحم ۰۲:۲۳