دکتر آمنه سادات حقگو متخصص زنان

دکتر آمنه سادات حقگو متخصص زنان

درد مزمن شکم با این خانم جوان چه کرده! ۰۱:۲۵
ازاله الغرز الاباروسکوب ۰۱:۰۰
۵۶ بازدید ۵ ماه پیش
معلومات حول فیروس کورونا ۰۴:۱۳
۶۳ بازدید ۵ ماه پیش
افکار خاطئه حول فیروس کورونا ۰۱:۰۰
۴۶ بازدید ۵ ماه پیش
بعض النصائح من وقائع الفیروس الکورونا ۰۰:۳۴
ماسک زدن در دوران کرونا ۰۲:۴۸
۵۵ بازدید ۵ ماه پیش
تقدیم بِه تمام پرسنل خدماتی ۰۰:۳۹
۵۱ بازدید ۵ ماه پیش
چه کسانی خط مقدم مبارزه با کرونا هستند؟ ۰۲:۲۰
همه با هم علیه کرونا ۰۱:۲۴
۵۷ بازدید ۵ ماه پیش
گذر از دوران کرونا ۰۱:۰۱
۴۳ بازدید ۵ ماه پیش
با کرونا می جنگیم! ۰۱:۰۸
۴۳ بازدید ۵ ماه پیش
چه کنیم تا کرونا وارد خانه نشود؟ ۰۵:۳۵
پیشگیری از کرونا و ماسک ۰۱:۲۶
۴۶ بازدید ۵ ماه پیش
جراحی در دوران کرونا ۰۰:۵۸
۵۵ بازدید ۵ ماه پیش
اندومتریوز و مشکلات گوارشی ۰۲:۲۰
۸۳ بازدید ۸ ماه پیش
اتاق عمل زنان ۰۱:۵۶
۱۰۴ بازدید ۸ ماه پیش
افرازات المهبل ۰۱:۲۷
۷۴ بازدید ۸ ماه پیش
طریقه کشف سرطان مع الناظور ۰۱:۲۵
۵۰ بازدید ۸ ماه پیش
اندومتریوز و مشاکل جهاز الهضمی ۰۱:۰۹
۵۷ بازدید ۸ ماه پیش
ورشات دکتوره حقکو ۰۱:۵۸
۴۶ بازدید ۸ ماه پیش
وعی الشخص حین اجراء الناظور ۰۰:۳۴
۴۲ بازدید ۸ ماه پیش
اندومتریوز ۰۱:۲۱
۵۲ بازدید ۸ ماه پیش
رزکسیون اندومتر ۰۱:۲۳
۷۲ بازدید ۹ ماه پیش
جراحی های کم تهاجمی زنان در  ایران ۰۱:۰۰
تشخیص لکه بینی بدون علت با هیستروسکوپی ۰۱:۲۴
آیا در طول هیستروسکوپی فرد هوشیار است؟ ۰۰:۴۴
آنچه در مورد هیستروسکوپی باید بدانید! ۰۲:۴۱