دکتر آمنه سادات حقگو متخصص زنان

دکتر آمنه سادات حقگو متخصص زنان

درد مزمن شکم با این خانم جوان چه کرده! ۰۱:۲۵
ازاله الغرز الاباروسکوب ۰۱:۰۰
۵۸ بازدید ۱۰ ماه پیش
معلومات حول فیروس کورونا ۰۴:۱۳
۶۴ بازدید ۱۰ ماه پیش
افکار خاطئه حول فیروس کورونا ۰۱:۰۰
۵۰ بازدید ۱۰ ماه پیش
بعض النصائح من وقائع الفیروس الکورونا ۰۰:۳۴
توصیه های کادر درمان در پیشگیری از کرونا ۰۲:۱۷
ماسک زدن در دوران کرونا ۰۲:۴۸
۵۷ بازدید ۱۰ ماه پیش
تقدیم بِه تمام پرسنل خدماتی ۰۰:۳۹
۵۳ بازدید ۱۰ ماه پیش
چه کسانی خط مقدم مبارزه با کرونا هستند؟ ۰۲:۲۰
همه با هم علیه کرونا ۰۱:۲۴
۶۱ بازدید ۱۰ ماه پیش
گذر از دوران کرونا ۰۱:۰۱
۴۵ بازدید ۱۰ ماه پیش
با کرونا می جنگیم! ۰۱:۰۸
۴۷ بازدید ۱۰ ماه پیش
چه کنیم تا کرونا وارد خانه نشود؟ ۰۵:۳۵
۸۷ بازدید ۱۰ ماه پیش
پیشگیری از کرونا و ماسک ۰۱:۲۶
۴۷ بازدید ۱۰ ماه پیش
جراحی در دوران کرونا ۰۰:۵۸
۵۸ بازدید ۱۰ ماه پیش
اندومتریوز و مشکلات گوارشی ۰۲:۲۰
۸۶ بازدید پارسال
اتاق عمل زنان ۰۱:۵۶
۱۱۵ بازدید پارسال
افرازات المهبل ۰۱:۲۷
۷۴ بازدید پارسال
طریقه کشف سرطان مع الناظور ۰۱:۲۵
۵۱ بازدید پارسال
اندومتریوز و مشاکل جهاز الهضمی ۰۱:۰۹
ورشات دکتوره حقکو ۰۱:۵۸
۴۹ بازدید پارسال
وعی الشخص حین اجراء الناظور ۰۰:۳۴
۴۳ بازدید پارسال
اندومتریوز ۰۱:۲۱
۵۳ بازدید پارسال
رزکسیون اندومتر ۰۱:۲۳
۷۸ بازدید پارسال
جراحی های کم تهاجمی زنان در  ایران ۰۱:۰۰
آنچه در مورد هیستروسکوپی باید بدانید! ۰۲:۴۱