مهر ماندگار
مهر ماندگار

مهر ماندگار

بازجوی ایده پرداز! ۰۷:۱۱
۳۹ بازدید ۱ ماه پیش
کاری شد کارستان! ۰۰:۴۸
۵۷ بازدید ۶ ماه پیش
صحبتهایی که توسط خود نماینده تکذیب شد! ۰۰:۲۶
نیکزاد: مسکن در این دولت تعطیل بود ۰۳:۲۳
بزرگمرد کوچک ۰۲:۲۸
۱۱۳ بازدید ۸ ماه پیش
پیام نوروزی دکتر احمدی نژاد در سال 1399 ۲۳:۱۵
دعاهای دکتر احمدی نژاد برای ملت ایران ۰۱:۰۴
دکتر احمدی‌نژاد: این شرایط، موقتی است ۰۱:۴۹
عکس یادگاری در حوزه رای گیری ۰۰:۲۰
۹۰ بازدید ۱۰ ماه پیش
دکتر احمدی نژاد: ما در هر حال پیروزیم... ۰۲:۱۷
حضور دکتر احمدی‌نژاد در راهپیمایی ۲۲ بهمن ۰۱:۵۸
حضور دکتر احمدی‌نژاد در راهپیمایی ۲۲ بهمن ۰۱:۲۶
حضور دکتر احمدی‌نژاد در راهپیمایی ۲۲ بهمن ۰۱:۱۰