دکتر کیمیا قاسمی

دکتر کیمیا قاسمی

زخم دهانه رحم ۰۰:۴۳
عمل واژینوپلاستی ۰۱:۰۴
حجم دهی ناحیه تناسلی ۰۱:۰۷
فیلم عمل سزارین دو قلو ۰۰:۳۶
هورمون درمانی یائسگی ۰۰:۵۹
عفونت های واژینال ۰۱:۲۱