دکتر کیمیا قاسمی

دکتر کیمیا قاسمی

زخم دهانه رحم ۰۰:۴۲
عمل واژینوپلاستی ۰۱:۰۴
عفونت های واژینال ۰۱:۲۱