ساخت انواع دستگاه های برش حرارتی فوم ویونولیت
ساخت انواع دستگاه های برش حرارتی فوم ویونولیت

ساخت انواع دستگاه های برش حرارتی فوم ویونولیت

برش یونولیت ۰۱:۴۴
۱ ماه پیش
خدمات برش یونولیت ۰۰:۱۸
بسته بندی ۰۰:۴۳
۱ ماه پیش
قالب بسته بندی ۰۰:۳۴
قالب سازی فایبر گلاس ۰۰:۱۹
ساخت ماکت ۰۱:۰۷
۴ ماه پیش
ماکت سازی ۰۰:۳۷
۴ ماه پیش
دستگاه برش روبان ۰۰:۳۷
شمع سازی ۰۱:۲۰
۵ ماه پیش
مته اسفنج ۰۱:۲۲
۵ ماه پیش
برش شال و روسری ۰۰:۳۰
برش پارچه ۰۰:۲۵
۷ ماه پیش
برش شال ۰۱:۲۱
۱۱ ماه پیش
ماکت کیک ۰۲:۲۰
پارسال
مجسمه سازی مدل M460 ۰۶:۰۷
برش روسری ۰۲:۳۵
پارسال
دستگاه بسته بندی ۰۶:۴۴
برش فوم پلی اتیلن ۰۱:۴۵
فوم بر ۰۴:۲۰
پارسال
برش بطری ۰۲:۰۳
پارسال
فوم بر  مدل M460 ۰۲:۰۵
۲ سال پیش
کاتر دستی مدل M1150 ۰۰:۵۹
کاتر حرارتی مدل M1000 ۰۳:۴۵
ماکت کیک مدل M650 ۰۴:۲۲
کاتر حرارتی مدل M500 ۰۲:۱۲
برش چند سیمه مدل m360 ۰۲:۱۵
برش ماکت سازی مدل m250 ۰۶:۲۹
فوم بر دستی مدل m200 ۰۲:۴۴
برش روبان مدل M100           ,m110 ۰۴:۰۸