دکترمسعودحسن پور
دکترمسعودحسن پور

دکترمسعودحسن پور

پولیپ بینی چیست ؟ ۰۰:۵۹
نوروزتان پیروز ۰۱:۲۸
علل ایجاد سرگیجه ۰۲:۲۸
گرفتگی صدا ۰۰:۲۳
۲ سال پیش
چسب زدن روی بینی ۰۲:۱۶
جراحی زیبایی بینی ۰۰:۱۲
اکولایزر ۰۲:۲۶
۲ سال پیش
ساکشن گوش ۰۱:۰۴
۲ سال پیش