دکتر مژده ناداری
دکتر مژده ناداری

دکتر مژده ناداری

نکات مهم بارداری ۰۰:۳۸
تولد آرش کوچولو ۰۰:۵۷
نوزاد در رحم مادر ۰۰:۴۰
نطفه دو قلو ها ۰۰:۵۲
مبتلایان کرونا ۰۱:۰۰
کرونا ۰۱:۰۰
پارسال
زگیل تناسلی ۰۰:۴۰
دستگاه واژینال Iud ۰۰:۴۸
تولدت محمد عزیزم ۰۰:۴۰
تست کرونا ۰۱:۰۰
پارسال
بارداری و کرونا ۰۱:۴۵
زگیل تناسلی ۰۰:۳۴
بی اختیاری ادراری ۰۰:۵۱
ماسک می زنم ۰۱:۲۶
سیکل عادت ماهانه ۰۰:۴۵
فیلم واقعی زایمان ۰۰:۴۲
روش زایمان سزارین ۰۰:۳۶
تکامل جنین ۰۲:۱۲
جنین ۰۱:۰۰
پارسال
چگونگی تشکیل جنین ۰۰:۴۳
رشد جنین ۰۰:۳۲
پارسال
یائسگی ۰۱:۰۰
پارسال