دکتر مریم محمدبیگی
دکتر مریم محمدبیگی

دکتر مریم محمدبیگی

جراحی زیبایی واژن ۰۰:۰۵
سرطان رحم ۰۰:۰۵
۱۵ روز پیش
ا لیزر مونالیزا ۰۰:۰۵
بارداری شگفت انگیز ۰۲:۱۴
زایمان سزارین ۰۱:۰۹
۱۵ روز پیش
زایمان امیر سام کوچولو ۰۱:۲۰
سقط جنین ممنوع ۰۴:۲۶
۱۵ روز پیش
روز پزشک مبارک ۰۱:۲۴
۱۵ روز پیش
زایمان در آب چیست⁉️ ۰۰:۰۵
سقط جنین ممنوع ۰۴:۲۶
فیلم زایمان سزارین ۰۰:۵۸
زایمان در آب ۰۱:۲۸
۹ ماه پیش
سزارین سارا کوچولو ۰۱:۰۹
بارداری شگفت انگیز ۰۲:۱۴
کیست بارتولن ۰۰:۳۷
خطرات آمیزش مقعدی ۰۰:۵۷
اندومتریوز ۰۲:۲۲
زایمان سزارین ۰۱:۳۵
فیلم سزارین کامل ۰۰:۵۹
زایمان طبیعی ۰۱:۵۴
سزارین نوزاد بریچ ۰۲:۰۳