دکتر مریم محمدبیگی
دکتر مریم محمدبیگی

دکتر مریم محمدبیگی

فیلم سزارین دو قلوها ۰۱:۵۴
فواید لیزر مونالیزا ۰۲:۱۰
کیست بارتولن ۰۰:۳۷
۸ ماه پیش
خطرات آمیزش مقعدی ۰۰:۵۷
اندومتریوز ۰۲:۲۲
۸ ماه پیش
زایمان سزارین ۰۱:۳۵
فیلم سزارین کامل ۰۰:۵۹
زایمان طبیعی ۰۱:۵۴
۹ ماه پیش
سزارین نوزاد بریچ ۰۲:۰۳
فیلم زایمان در آب ۰۳:۵۵
فیلم سزارین بریچ ۰۱:۳۴
یائسگی زودرس ۰۰:۵۸
فیلم زایمان طبیعی ۰۱:۳۶
علت  سقط مکرر جنین ۰۱:۴۴
واژینیسموس چیست؟ ۰۲:۰۴
تعیین جنسیت جنین ۰۱:۵۴