تیم تخصصی تحلیل بازارهای مالی و سرمایه گذاری - مهندس فرزان راعی
تیم تخصصی تحلیل بازارهای مالی و سرمایه گذاری - مهندس فرزان راعی

تیم تخصصی تحلیل بازارهای مالی و سرمایه گذاری - مهندس فرزان راعی

توضیحات

برای این کانال توضیحی ثبت نشده است.

اطلاعات کانال

  • تاریخ ایجاد کانال ۱۴ دی ۱۳۹۸