فن آوران سپید جامگان
فن آوران سپید جامگان

فن آوران سپید جامگان

کشیدن چربی با Lipo Modeling ۰۲:۰۱
درمان زخم با Ozone Therapy ۰۰:۳۱
دستگاه پزشکی Artemisia ۰۰:۴۳
کیت دائمی پزشکی ( PRP KIT ) ۰۳:۲۴