حبوبات داریا

حبوبات داریا

قیمت عدس روس ۰۰:۲۰
قیمت روز عدس روس ۰۰:۵۷
قیمت عدس کانادایی ۰۰:۳۷
عدس درشت ویکتوریا ۰۰:۰۹
خرید لوبیا سفید عمده ۰۰:۱۵
قیمت روز لپه آذرشهر ۰۰:۱۶
فروش نخود تک خان ۰۰:۳۰
فروش عدس روس ۰۰:۴۳
۲ سال پیش
پیش بینی قیمت حبوبات ۰۴:۵۰
فروش انواع ماش ۰۰:۱۸
قیمت روز دال عدس ملو ۰۰:۱۰
فروش لوبیا سفید خمین ۰۰:۱۵