دکتر بهزاد خوروش فوق تخصص جراحی پلاستیک و زیبایی
دکتر بهزاد خوروش فوق تخصص جراحی پلاستیک و زیبایی

دکتر بهزاد خوروش فوق تخصص جراحی پلاستیک و زیبایی

فیلم همزمان لیپوساکشن گردن و پروتز چانه ۰۰:۴۰
فیلم لیپوساکشن ۰۰:۵۷
۴۸ بازدید ۱۸ روز پیش
عمل رینوپلاستی بینی استخوانی ۰۰:۳۸
۴۲ بازدید ۱۸ روز پیش
فیلم نمونه کار رینوپلاستی ۰۰:۴۰
۴۹ بازدید ۲۴ روز پیش
فیلم رینوپلاستی ۰۰:۲۲
۴۴ بازدید ۱ ماه پیش
فیلم جراحی بینی مجدد ۰۰:۱۰
۳۸ بازدید ۱ ماه پیش
نمونه کار ژنیکوماستی ۰۰:۱۰
۵۱ بازدید ۱ ماه پیش
نمونه کار جراحی زیبایی بینی ۰۰:۱۷
۵۰ بازدید ۱ ماه پیش
فیلم جوانسازی صورت ۰۲:۵۷
۵۴ بازدید ۱ ماه پیش
فیلم جراحی زیبایی بینی ۰۰:۲۲
۳۱ بازدید ۲ ماه پیش
نمونه کار جراحی زیبایی بینی ۰۰:۳۰
۳۹ بازدید ۲ ماه پیش
نمونه کار تزریق چربی به صورت ۰۰:۲۴
۹۱ بازدید ۲ ماه پیش
انیمیشن جراحی زیبایی شکم ۰۰:۴۶
۴۴ بازدید ۲ ماه پیش
نمونه کار لیفت صورت ۰۰:۱۶
۸۳ بازدید ۲ ماه پیش
نمونه کار پروتز چانه ۰۰:۲۳
۶۸ بازدید ۲ ماه پیش
لیفت صورت و گردن ۰۰:۲۳
۴۳ بازدید ۲ ماه پیش
لیفت صورت ۰۰:۱۱
۷۲ بازدید ۲ ماه پیش
لیفت ران ۰۱:۰۵
۵۴ بازدید ۲ ماه پیش
انیمیشن لیفت اندوسکوپیک پیشانی و ابرو ۰۱:۰۰
فیلم لیفت آندوسکوپیک پیشانی و ابرو ۰۰:۴۶
انیمیشن سپتوپلاستی ۰۱:۰۰
۵۹ بازدید ۲ ماه پیش
نتیجه رینوپلاستی بعد از دو ماه ۰۰:۰۹
۲۹ بازدید ۳ ماه پیش
جراحی لیفت صورت ۰۱:۰۰
۹۶ بازدید ۳ ماه پیش
فیلم جراحی بینی ترمیمی ۰۰:۱۱
۸۵ بازدید ۳ ماه پیش
تزریق چربی به باسن ۰۱:۰۰
۷۶ بازدید ۳ ماه پیش
بلفاروپلاستی ۰۱:۱۹
۷۶ بازدید ۳ ماه پیش
انیمیشن تزریق چربی به صورت ۰۰:۵۶
۱۳۳ بازدید ۳ ماه پیش
انیمیشن بلفاروپلاستی ۰۱:۰۰
۶۳ بازدید ۳ ماه پیش
فیلم عمل زیبایی بینی ۰۰:۳۹
۱۱۵ بازدید ۴ ماه پیش
فیلم جراحی زیبایی بینی ۰۰:۴۳
۹۹ بازدید ۴ ماه پیش
فیلم لیفت پیشانی و تزریق چربی به صورت ۰۰:۳۶
فیلم عمل بینی ۰۰:۲۵
۸۵ بازدید ۴ ماه پیش
انیمیشن لیفت صورت و گردن ۰۳:۴۱
۱۰۷ بازدید ۴ ماه پیش
فیلم ماموپلاستی ۰۰:۴۳
۱۹۰ بازدید ۵ ماه پیش
معرفی سایت دکتر خوروش ۰۰:۱۶
۶۵ بازدید ۷ ماه پیش
ماندگاری لیفت صورت ۰۰:۵۸
۷۹ بازدید ۷ ماه پیش
لیپوساکشن با میکرو ایر ۰۱:۲۵
۱۶۳ بازدید ۷ ماه پیش
کار گذاری پروتز بعد از لیفت سینه ۰۰:۵۰
عمل زیبایی بینی ۰۰:۵۹
۱۱۸ بازدید ۸ ماه پیش
بهترین زمان انجام جراحی دوم ۰۰:۴۶
۸۱ بازدید ۸ ماه پیش
تفاوت لیفت باز و لیفت آندوسکوپی پیشانی ۰۱:۰۰
بهترین روش جوانسازی صورت ۰۱:۱۹
۶۹ بازدید ۸ ماه پیش
ایمنی بالای پروتز سینه ۰۰:۱۵
۱۱۰ بازدید ۸ ماه پیش
لیفت صورت ۰۰:۱۲
۹۱ بازدید ۸ ماه پیش