دکتر بهزاد خوروش فوق تخصص جراحی پلاستیک و زیبایی
دکتر بهزاد خوروش فوق تخصص جراحی پلاستیک و زیبایی

دکتر بهزاد خوروش فوق تخصص جراحی پلاستیک و زیبایی

جراحی لیفت صورت ۰۰:۱۲
۳۲ بازدید ۶ روز پیش
جراحی لیفت صورت و گردن ۰۰:۴۰
۳۲ بازدید ۱۳ روز پیش
جراحی لیفت پیشانی ۰۰:۱۲
۳۴ بازدید ۲۷ روز پیش
جراحی زیبایی بینی ۰۰:۱۰
۲۲ بازدید ۲۷ روز پیش
جراحی زیبایی بینی ۰۰:۰۹
۶ بازدید ۱ ماه پیش
تزریق چربی صورت ۰۰:۱۳
۲۸ بازدید ۱ ماه پیش
نمونه کار لیفت صورت ۰۰:۲۶
۶۲ بازدید ۲ ماه پیش
لیفت صورت و گردن ۰۰:۳۳
۴۴ بازدید ۲ ماه پیش
جراحی زیبایی پلک ۰۰:۱۰
۴۵ بازدید ۳ ماه پیش
جراحی زیبایی بینی ۰۰:۱۰
۳۶ بازدید ۳ ماه پیش
پروتز گونه ۰۰:۱۴
۵۸ بازدید ۳ ماه پیش
فیلم لیپوساکشن ۰۰:۵۷
۵۶ بازدید ۴ ماه پیش
عمل رینوپلاستی بینی استخوانی ۰۰:۳۸
۵۱ بازدید ۴ ماه پیش
فیلم نمونه کار رینوپلاستی ۰۰:۴۰
۶۰ بازدید ۴ ماه پیش
فیلم رینوپلاستی ۰۰:۲۲
۴۴ بازدید ۵ ماه پیش
فیلم جراحی بینی مجدد ۰۰:۱۰
۵۴ بازدید ۵ ماه پیش
نمونه کار ژنیکوماستی ۰۰:۱۰
۶۰ بازدید ۵ ماه پیش
نمونه کار جراحی زیبایی بینی ۰۰:۱۷
۶۶ بازدید ۵ ماه پیش
فیلم جوانسازی صورت ۰۲:۵۷
۱۲۰ بازدید ۵ ماه پیش
فیلم جراحی زیبایی بینی ۰۰:۲۲
۴۵ بازدید ۵ ماه پیش
نمونه کار جراحی زیبایی بینی ۰۰:۳۰
۴۱ بازدید ۵ ماه پیش
نمونه کار تزریق چربی به صورت ۰۰:۲۴
۱۴۹ بازدید ۵ ماه پیش
انیمیشن جراحی زیبایی شکم ۰۰:۴۶
۱۲۷ بازدید ۶ ماه پیش
نمونه کار لیفت صورت ۰۰:۱۶
۱۱۴ بازدید ۶ ماه پیش
نمونه کار پروتز چانه ۰۰:۲۳
۹۸ بازدید ۶ ماه پیش
لیفت صورت و گردن ۰۰:۲۳
۵۱ بازدید ۶ ماه پیش
لیفت صورت ۰۰:۱۱
۸۹ بازدید ۶ ماه پیش
لیفت ران ۰۱:۰۵
۶۳ بازدید ۶ ماه پیش
انیمیشن لیفت اندوسکوپیک پیشانی و ابرو ۰۱:۰۰
فیلم لیفت آندوسکوپیک پیشانی و ابرو ۰۰:۴۶
انیمیشن سپتوپلاستی ۰۱:۰۰
۷۴ بازدید ۶ ماه پیش
نمونه کار رینوپلاستی ، پروتز گونه و چانه ۰۰:۱۰
نتیجه رینوپلاستی بعد از دو ماه ۰۰:۰۹
۱۳۰ بازدید ۶ ماه پیش
جراحی لیفت صورت ۰۱:۰۰
۱۳۴ بازدید ۶ ماه پیش
فیلم جراحی بینی ترمیمی ۰۰:۱۱
۱۳۸ بازدید ۷ ماه پیش
تزریق چربی به باسن ۰۱:۰۰
۱۰۴ بازدید ۷ ماه پیش
بلفاروپلاستی ۰۱:۱۹
۹۹ بازدید ۷ ماه پیش
انیمیشن تزریق چربی به صورت ۰۰:۵۶
۱۵۶ بازدید ۷ ماه پیش
انیمیشن بلفاروپلاستی ۰۱:۰۰
۷۵ بازدید ۷ ماه پیش
فیلم عمل زیبایی بینی ۰۰:۳۹
۱۶۴ بازدید ۸ ماه پیش
فیلم جراحی زیبایی بینی ۰۰:۴۳
۱۴۴ بازدید ۸ ماه پیش
فیلم لیفت پیشانی و تزریق چربی به صورت ۰۰:۳۶
فیلم عمل بینی ۰۰:۲۵
۹۷ بازدید ۸ ماه پیش
انیمیشن لیفت صورت و گردن ۰۳:۴۱
۱۴۸ بازدید ۸ ماه پیش
فیلم ماموپلاستی ۰۰:۴۳
۳۵۹ بازدید ۸ ماه پیش
معرفی سایت دکتر خوروش ۰۰:۱۶
۷۱ بازدید ۱۱ ماه پیش
ماندگاری لیفت صورت ۰۰:۵۸
۹۱ بازدید ۱۱ ماه پیش
لیپوساکشن با میکرو ایر ۰۱:۲۵
۱۹۸ بازدید ۱۱ ماه پیش
کار گذاری پروتز بعد از لیفت سینه ۰۰:۵۰
۱۰۹ بازدید ۱۱ ماه پیش
عمل زیبایی بینی ۰۰:۵۹
۱۲۹ بازدید ۱۱ ماه پیش
بهترین زمان انجام جراحی دوم ۰۰:۴۶
۸۸ بازدید ۱۲ ماه پیش
تفاوت لیفت باز و لیفت آندوسکوپی پیشانی ۰۱:۰۰
بهترین روش جوانسازی صورت ۰۱:۱۹
۱۰۱ بازدید ۱۲ ماه پیش
ایمنی بالای پروتز سینه ۰۰:۱۵
۱۳۸ بازدید ۱۲ ماه پیش
لیفت صورت ۰۰:۱۲
۱۰۳ بازدید ۱۲ ماه پیش