دکتر بهزاد خوروش فوق تخصص جراحی پلاستیک و زیبایی
دکتر بهزاد خوروش فوق تخصص جراحی پلاستیک و زیبایی

دکتر بهزاد خوروش فوق تخصص جراحی پلاستیک و زیبایی

فیلم عمل بوکال فت ۰۰:۵۴
رینوپلاستی ۰۰:۲۷
۷ ماه پیش
فیلم جراحی لیفت صورت ۰۰:۱۳
جراحی لیفت صورت ۰۰:۲۶
فیلم رینوپلاستی ۰۰:۲۷
جراحی لیفت صورت ۰۰:۱۲
جراحی لیفت پیشانی ۰۰:۱۲
جراحی زیبایی بینی ۰۰:۱۰
جراحی زیبایی بینی ۰۰:۰۹
تزریق چربی صورت ۰۰:۱۳
لیفت صورت و گردن ۰۰:۳۳
جراحی زیبایی پلک ۰۰:۱۰
جراحی زیبایی بینی ۰۰:۱۰
پروتز گونه ۰۰:۱۴
فیلم لیپوساکشن ۰۰:۵۷
فیلم رینوپلاستی ۰۰:۲۲
لیفت صورت و گردن ۰۰:۲۳
لیفت صورت ۰۰:۱۱
پارسال
لیفت ران ۰۱:۰۵
پارسال
جراحی لیفت صورت ۰۱:۰۰
بلفاروپلاستی ۰۱:۱۹