دکتر بهزاد خوروش فوق تخصص جراحی پلاستیک و زیبایی
دکتر بهزاد خوروش فوق تخصص جراحی پلاستیک و زیبایی

دکتر بهزاد خوروش فوق تخصص جراحی پلاستیک و زیبایی

لیفت آندوسکوپی و جراحی بینی ۰۰:۱۰
۳۴ بازدید ۶ روز پیش
فیلم عمل بوکال فت ۰۰:۵۴
۷۱ بازدید ۱۳ روز پیش
رینوپلاستی ۰۰:۲۷
۲۷ بازدید ۲۷ روز پیش
فیلم جراحی لیفت صورت ۰۰:۱۳
۶۷ بازدید ۱ ماه پیش
جراحی لیفت صورت و جراحی زیبایی پلک ۰۰:۳۱
جراحی لیفت صورت ۰۰:۲۶
۶۸ بازدید ۱ ماه پیش
نمونه کار لیفت صورت دکتر خوروش ۰۰:۴۰
۴۷ بازدید ۱ ماه پیش
نمونه کار جراحی زیبایی بینی ۰۰:۱۰
۸۲ بازدید ۲ ماه پیش
نمونه کار جراحی زیبایی بینی دکتر خوروش ۰۰:۱۲
فیلم لیفت ابرو و تزریق چربی به پلک ۰۰:۴۱
فیلم رینوپلاستی ۰۰:۲۷
۵۷ بازدید ۳ ماه پیش
جراحی لیفت صورت ۰۰:۱۲
۷۳ بازدید ۳ ماه پیش
جراحی لیفت صورت و گردن ۰۰:۴۰
۸۲ بازدید ۳ ماه پیش
جراحی لیفت پیشانی ۰۰:۱۲
۴۷ بازدید ۳ ماه پیش
جراحی زیبایی بینی ۰۰:۱۰
۴۳ بازدید ۳ ماه پیش
جراحی زیبایی بینی ۰۰:۰۹
۱۱ بازدید ۴ ماه پیش
تزریق چربی صورت ۰۰:۱۳
۳۸ بازدید ۴ ماه پیش
نمونه کار لیفت صورت ۰۰:۲۶
۹۴ بازدید ۵ ماه پیش
لیفت صورت و گردن ۰۰:۳۳
۶۰ بازدید ۶ ماه پیش
جراحی زیبایی پلک ۰۰:۱۰
۵۳ بازدید ۶ ماه پیش
جراحی زیبایی بینی ۰۰:۱۰
۵۸ بازدید ۶ ماه پیش
پروتز گونه ۰۰:۱۴
۱۰۲ بازدید ۶ ماه پیش
فیلم لیپوساکشن ۰۰:۵۷
۷۹ بازدید ۷ ماه پیش
عمل رینوپلاستی بینی استخوانی ۰۰:۳۸
۶۱ بازدید ۷ ماه پیش
فیلم نمونه کار رینوپلاستی ۰۰:۴۰
۷۳ بازدید ۷ ماه پیش
فیلم رینوپلاستی ۰۰:۲۲
۵۰ بازدید ۸ ماه پیش
فیلم جراحی بینی مجدد ۰۰:۱۰
۷۹ بازدید ۸ ماه پیش
نمونه کار ژنیکوماستی ۰۰:۱۰
۷۰ بازدید ۸ ماه پیش
نمونه کار جراحی زیبایی بینی ۰۰:۱۷
۸۵ بازدید ۸ ماه پیش
فیلم جوانسازی صورت ۰۲:۵۷
۱۵۲ بازدید ۸ ماه پیش
فیلم جراحی زیبایی بینی ۰۰:۲۲
۵۰ بازدید ۸ ماه پیش
نمونه کار جراحی زیبایی بینی ۰۰:۳۰
۴۶ بازدید ۸ ماه پیش
نمونه کار تزریق چربی به صورت ۰۰:۲۴
۱۶۸ بازدید ۸ ماه پیش
انیمیشن جراحی زیبایی شکم ۰۰:۴۶
۲۳۰ بازدید ۹ ماه پیش
نمونه کار لیفت صورت ۰۰:۱۶
۱۴۰ بازدید ۹ ماه پیش
نمونه کار پروتز چانه ۰۰:۲۳
۱۱۸ بازدید ۹ ماه پیش
لیفت صورت و گردن ۰۰:۲۳
۵۴ بازدید ۹ ماه پیش
لیفت صورت ۰۰:۱۱
۱۱۳ بازدید ۹ ماه پیش
لیفت ران ۰۱:۰۵
۸۷ بازدید ۹ ماه پیش
انیمیشن لیفت اندوسکوپیک پیشانی و ابرو ۰۱:۰۰
فیلم لیفت آندوسکوپیک پیشانی و ابرو ۰۰:۴۶
انیمیشن سپتوپلاستی ۰۱:۰۰
۹۹ بازدید ۹ ماه پیش
نمونه کار رینوپلاستی ، پروتز گونه و چانه ۰۰:۱۰
نتیجه رینوپلاستی بعد از دو ماه ۰۰:۰۹
۱۶۸ بازدید ۱۰ ماه پیش
جراحی لیفت صورت ۰۱:۰۰
۱۴۹ بازدید ۱۰ ماه پیش
فیلم جراحی بینی ترمیمی ۰۰:۱۱
۱۸۳ بازدید ۱۰ ماه پیش
تزریق چربی به باسن ۰۱:۰۰
۱۸۱ بازدید ۱۰ ماه پیش
بلفاروپلاستی ۰۱:۱۹
۱۱۹ بازدید ۱۰ ماه پیش
انیمیشن تزریق چربی به صورت ۰۰:۵۶
۱۷۴ بازدید ۱۰ ماه پیش
انیمیشن بلفاروپلاستی ۰۱:۰۰
۹۱ بازدید ۱۰ ماه پیش
فیلم لیفت صورت و گردن و تزریق چربی به صورت ۰۰:۲۶
فیلم عمل زیبایی بینی ۰۰:۳۹
۱۷۹ بازدید ۱۱ ماه پیش
فیلم جراحی زیبایی بینی ۰۰:۴۳
۱۶۶ بازدید ۱۱ ماه پیش
فیلم لیفت پیشانی و تزریق چربی به صورت ۰۰:۳۶
فیلم عمل بینی ۰۰:۲۵
۱۰۴ بازدید ۱۱ ماه پیش
انیمیشن لیفت صورت و گردن ۰۳:۴۱
۱۸۰ بازدید ۱۱ ماه پیش
فیلم ماموپلاستی ۰۰:۴۳
۵۰۳ بازدید ۱۱ ماه پیش
معرفی سایت دکتر خوروش ۰۰:۱۶
۹۰ بازدید پارسال
ماندگاری لیفت صورت ۰۰:۵۸
۹۸ بازدید پارسال