دکتر اعظم رفیق  جراح و متخصص زنان و زایمان و نازایی مشهد
دکتر اعظم رفیق  جراح و متخصص زنان و زایمان و نازایی مشهد

دکتر اعظم رفیق جراح و متخصص زنان و زایمان و نازایی مشهد

انیمیشن کارگذاری IUD ۰۲:۳۴
۷۸ بازدید ۴ ماه پیش
فیلم زایمان طبیعی توسط دکتر رفیق ۰۰:۱۲
۱۶۷ بازدید ۴ ماه پیش
بلوغ جنسی در دختران ۰۲:۵۰
۶۰ بازدید ۴ ماه پیش
زایمان سزارین ۰۰:۴۷
۱۶۸ بازدید ۶ ماه پیش
فیلم زایمان طبیعی ۰۰:۱۶
۳۹۱ بازدید ۶ ماه پیش
زایمان با روش هیپنوتیزم ۰۲:۲۹
۱۱۸ بازدید ۹ ماه پیش