دکتر محمد هادیزاده فوق تخصص جراحی زیبایی ترمیمی و بیماری پستان
دکتر محمد هادیزاده فوق تخصص جراحی زیبایی ترمیمی و بیماری پستان

دکتر محمد هادیزاده فوق تخصص جراحی زیبایی ترمیمی و بیماری پستان

فیلم عمل پروتز سینه | دکتر هادیزاده ۰۴:۵۹
موسسه پیشگیری از سرطان سینه ۰۲:۱۸
۷۹ بازدید ۱۱ ماه پیش
ماموپلاستی افزایشی ۱۲:۲۵
۱۰۲ بازدید ۱۱ ماه پیش
ماموپلاستی کاهشی ۰۱:۳۹
۹۷ بازدید ۱۱ ماه پیش
شناسائی علائم سرطان پستان ۰۳:۵۷
۵۶ بازدید ۱۱ ماه پیش
توده های خوش خیم سینه ۰۴:۳۰
۱۱۶ بازدید ۱۱ ماه پیش
بیماری های خوشخیم پستان ۰۴:۳۰
۷۰ بازدید ۱۱ ماه پیش
سایز کردن پروتز ۰۲:۲۴
۲۸۸ بازدید ۱۲ ماه پیش
سرطان سینه ۰۱:۰۰
۱۲۴ بازدید ۱۲ ماه پیش
فیلم عمل کوچک کردن سینه مردان ۰۱:۱۶
۷۹۸ بازدید ۱۲ ماه پیش
جراحی کوچک کردن سینه آقایان ۰۱:۳۲
۲۷۴ بازدید ۱۲ ماه پیش
جایگذاری پروتز سینه ۰۲:۰۲
۱۷۰ بازدید ۱۲ ماه پیش
انیمیشن جراحی کوچک کردن سینه آقایان ۰۰:۲۲
برشی از یک پروتز سیلیکونی سینه ۰۰:۱۲
سرطان پستان ۰۱:۰۷
۸۶ بازدید پارسال
افتادگی پستان قسمت دوم ۰۱:۵۶
۱۲۶ بازدید پارسال
افتادگی پستان قسمت اول ۰۲:۳۷
۱۴۱ بازدید پارسال