دکتر محمد هادیزاده فوق تخصص جراحی زیبایی ترمیمی و بیماری پستان
دکتر محمد هادیزاده فوق تخصص جراحی زیبایی ترمیمی و بیماری پستان

دکتر محمد هادیزاده فوق تخصص جراحی زیبایی ترمیمی و بیماری پستان

فیلم عمل پروتز سینه | دکتر هادیزاده ۰۴:۵۹
موسسه پیشگیری از سرطان سینه ۰۲:۱۸
۸۱ بازدید پارسال
ماموپلاستی افزایشی ۱۲:۲۵
۱۱۴ بازدید پارسال
ماموپلاستی کاهشی ۰۱:۳۹
۱۰۸ بازدید پارسال
شناسائی علائم سرطان پستان ۰۳:۵۷
۵۸ بازدید پارسال
توده های خوش خیم سینه ۰۴:۳۰
۱۴۹ بازدید پارسال
بیماری های خوشخیم پستان ۰۴:۳۰
۷۱ بازدید پارسال
سایز کردن پروتز ۰۲:۲۴
۲۹۸ بازدید پارسال
سرطان سینه ۰۱:۰۰
۱۴۷ بازدید پارسال
فیلم عمل کوچک کردن سینه مردان ۰۱:۱۶
۱,۰۲۶ بازدید پارسال
جراحی کوچک کردن سینه آقایان ۰۱:۳۲
۲۹۹ بازدید پارسال
جایگذاری پروتز سینه ۰۲:۰۲
۲۰۱ بازدید پارسال
انیمیشن جراحی کوچک کردن سینه آقایان ۰۰:۲۲
برشی از یک پروتز سیلیکونی سینه ۰۰:۱۲
سرطان پستان ۰۱:۰۷
۹۲ بازدید پارسال
افتادگی پستان قسمت دوم ۰۱:۵۶
۱۷۲ بازدید پارسال
افتادگی پستان قسمت اول ۰۲:۳۷
۱۵۶ بازدید پارسال