دکتر محمد هادیزاده فوق تخصص جراحی زیبایی ترمیمی و بیماری پستان
دکتر محمد هادیزاده فوق تخصص جراحی زیبایی ترمیمی و بیماری پستان

دکتر محمد هادیزاده فوق تخصص جراحی زیبایی ترمیمی و بیماری پستان

فیلم عمل پروتز سینه | دکتر هادیزاده ۰۴:۵۹
موسسه پیشگیری از سرطان سینه ۰۲:۱۸
۷۳ بازدید ۷ ماه پیش
ماموپلاستی افزایشی ۱۲:۲۵
۹۲ بازدید ۷ ماه پیش
ماموپلاستی کاهشی ۰۱:۳۹
۸۰ بازدید ۷ ماه پیش
شناسائی علائم سرطان پستان ۰۳:۵۷
۵۴ بازدید ۷ ماه پیش
توده های خوش خیم سینه ۰۴:۳۰
۱۱۰ بازدید ۷ ماه پیش
بیماری های خوشخیم پستان ۰۴:۳۰
۶۶ بازدید ۷ ماه پیش
سایز کردن پروتز ۰۲:۲۴
۲۵۷ بازدید ۸ ماه پیش
سرطان سینه ۰۱:۰۰
۱۰۳ بازدید ۸ ماه پیش
فیلم عمل کوچک کردن سینه مردان ۰۱:۱۶
۵۴۹ بازدید ۸ ماه پیش
جراحی کوچک کردن سینه آقایان ۰۱:۳۲
۲۲۸ بازدید ۸ ماه پیش
جایگذاری پروتز سینه ۰۲:۰۲
۱۵۸ بازدید ۸ ماه پیش
انیمیشن جراحی کوچک کردن سینه آقایان ۰۰:۲۲
برشی از یک پروتز سیلیکونی سینه ۰۰:۱۲
۱۶۲ بازدید ۸ ماه پیش
سرطان پستان ۰۱:۰۷
۸۰ بازدید ۸ ماه پیش
افتادگی پستان قسمت دوم ۰۱:۵۶
۱۱۶ بازدید ۸ ماه پیش
افتادگی پستان قسمت اول ۰۲:۳۷
۱۲۲ بازدید ۸ ماه پیش