دکتر امید ابراهیمی بورد تخصصی جراحی گوش، حلق و بینی
دکتر امید ابراهیمی بورد تخصصی جراحی گوش، حلق و بینی

دکتر امید ابراهیمی بورد تخصصی جراحی گوش، حلق و بینی

نمونه کار عمل زیبایی بینی ۰۰:۲۲
۱۸ بازدید ۹ روز پیش
نمونه کار پروتز چانه و ساکشن غبغب ۰۰:۴۹
فیلم اتوپلاستی ۰۰:۴۳
۳۷ بازدید ۱ ماه پیش
5 روز بعد از عمل بینی ۰۰:۵۹
۵۶ بازدید ۱ ماه پیش
یک ماه بعد از عمل زیبایی بینی ۰۰:۵۲
۵۵ بازدید ۱ ماه پیش
عمل بینی ۰۰:۴۸
۳۳ بازدید ۲ ماه پیش
یک ماه بعد از عمل بینی استخوانی ۰۰:۴۹
۴۶ بازدید ۲ ماه پیش
فیلم ترمیم بینی با غضروف لاله گوش ۰۱:۴۴
عمل ترمیم بینی با استفاده از غضروف دنده ۰۰:۳۹
فیلم عمل بینی ۰۰:۵۲
۵۲ بازدید ۳ ماه پیش
نمونه کار عمل بینی ۰۰:۳۷
۷۵ بازدید ۳ ماه پیش
فیلم عمل زیبایی بینی ۰۰:۳۰
۱۰۱ بازدید ۴ ماه پیش
نتیجه عمل بینی ۰۰:۴۴
۳۶ بازدید ۴ ماه پیش
بلافاصله بعد از عمل بینی ۰۰:۵۲
۱۰۵ بازدید ۴ ماه پیش
عمل بینی ۰۰:۵۲
۲۲۳ بازدید ۴ ماه پیش
فیلم اصلاح کجی بینی گوشتی ۰۱:۴۳
۳۶ بازدید ۴ ماه پیش
12 روز بعد از جراحی بینی ۰۰:۵۸
۷۷ بازدید ۵ ماه پیش
5 روز بعد از عمل بینی ۰۰:۴۵
۱۲۴ بازدید ۵ ماه پیش
فیلم جراحی افتادگی بینی ۰۱:۱۵
۵۲ بازدید ۵ ماه پیش
فیلم جراحی بینی گوشتی ۰۱:۳۴
۱۰۹ بازدید ۵ ماه پیش
فیلم عمل اتوپلاستی ۰۱:۳۰
۳۴۱ بازدید ۵ ماه پیش
فیلم جراحی افتادگی بینی گوشتی ۰۱:۱۷
۲۶ بازدید ۵ ماه پیش
فیلم جراحی بینی کج ۰۱:۲۲
۹۳ بازدید ۵ ماه پیش
فیلم جراحی زیبایی بینی گوشتی ۰۱:۰۶
۶۰ بازدید ۵ ماه پیش
فیلم عمل بینی گوشتی ۰۱:۰۳
۴۴ بازدید ۶ ماه پیش
فیلم جراحی بینی گوشتی ۰۱:۰۳
۵۲ بازدید ۶ ماه پیش
فیلم عمل بینی گوشتی همراه با عمل پلک ۰۲:۱۵
فیلم عمل ترمیمی بینی ۰۱:۵۹
۴۶ بازدید ۶ ماه پیش
فیلم جراحی  بینی گوشتی ۰۱:۱۱
۸۲ بازدید ۶ ماه پیش
فیلم عمل بینی گوشتی همراه با تزریق چربی ۰۱:۴۹
فیلم عمل بینی گوشتی ۰۱:۰۴
۳۷ بازدید ۶ ماه پیش
عمل بینی استخوانی ۰۱:۰۶
۵۷ بازدید ۶ ماه پیش
فیلم جراحی بینی استخوانی ۰۰:۳۲
۴۴ بازدید ۶ ماه پیش
فیلم عمل بینی استخوانی ۰۱:۱۶
۷۷ بازدید ۶ ماه پیش
فیلم جراحی بینی استخوانی ۰۱:۱۱
۱۷۰ بازدید ۷ ماه پیش
فیلم عمل بینی استخوانی ۰۰:۵۹
۱۲۰ بازدید ۷ ماه پیش
اصلاح پهنای بینی ۰۱:۰۹
۴۱ بازدید ۷ ماه پیش
عمل بینی استخوانی | دکتر امید ابراهیمی ۰۱:۰۵
عمل بینی استخوانی | دکتر امید ابراهیمی ۰۲:۰۵
عمل بینی گوشتی توسط دکتر امید ابراهیمی ۰۰:۵۲
جراحی بینی گوشتی | دکتر امید ابراهیمی ۰۱:۲۹