دکتر امید ابراهیمی بورد تخصصی جراحی گوش، حلق و بینی
دکتر امید ابراهیمی بورد تخصصی جراحی گوش، حلق و بینی

دکتر امید ابراهیمی بورد تخصصی جراحی گوش، حلق و بینی

فیلم جراحی افتادگی بینی گوشتی ۰۱:۱۷
فیلم جراحی بینی کج ۰۱:۲۲
۲۰ بازدید دیروز
فیلم جراحی زیبایی بینی گوشتی ۰۱:۰۶
فیلم عمل بینی گوشتی ۰۱:۰۳
۲۵ بازدید ۸ روز پیش
فیلم جراحی بینی گوشتی ۰۱:۰۳
۲۰ بازدید ۸ روز پیش
فیلم عمل بینی گوشتی همراه با عمل پلک ۰۲:۱۵
فیلم عمل ترمیمی بینی ۰۱:۵۹
۳۰ بازدید ۱۵ روز پیش
فیلم جراحی  بینی گوشتی ۰۱:۱۱
۲۹ بازدید ۱۵ روز پیش
فیلم عمل بینی گوشتی همراه با تزریق چربی ۰۱:۴۹
فیلم عمل بینی گوشتی ۰۱:۰۴
۲۳ بازدید ۲۳ روز پیش
عمل بینی استخوانی ۰۱:۰۶
۳۱ بازدید ۲۹ روز پیش
فیلم جراحی بینی استخوانی ۰۰:۳۲
۲۸ بازدید ۲۹ روز پیش
فیلم عمل بینی استخوانی ۰۱:۱۶
۵۶ بازدید ۱ ماه پیش
فیلم جراحی بینی استخوانی ۰۱:۱۱
۵۴ بازدید ۱ ماه پیش
فیلم عمل بینی استخوانی ۰۰:۵۹
۵۸ بازدید ۱ ماه پیش
اصلاح پهنای بینی ۰۱:۰۹
۳۶ بازدید ۱ ماه پیش
عمل بینی استخوانی | دکتر امید ابراهیمی ۰۱:۰۵
عمل بینی استخوانی | دکتر امید ابراهیمی ۰۲:۰۵
عمل بینی گوشتی توسط دکتر امید ابراهیمی ۰۰:۵۲
جراحی بینی گوشتی | دکتر امید ابراهیمی ۰۱:۲۹
عمل بینی استخوانی | دکتر امید ابراهیمی ۰۱:۱۳
عمل بینی استخوانی توسط امید ابراهیمی ۰۱:۱۳
عمل بینی استخوانی | دکتر ابراهیمی ۰۱:۰۸
عمل بینی استخوانی | دکتر امید ابراهیمی ۰۰:۵۹
عمل بینی استخوانی | دکتر امید ابراهیمی ۰۱:۰۳
سه هفته بعد از عمل بینی | دکتر ابراهیمی ۰۰:۵۳
اصلاح پهنا و قوز بینی	| دکتر ابراهیمی ۰۱:۰۴