دکتر امید ابراهیمی بورد تخصصی جراحی گوش، حلق و بینی
دکتر امید ابراهیمی بورد تخصصی جراحی گوش، حلق و بینی

دکتر امید ابراهیمی بورد تخصصی جراحی گوش، حلق و بینی

فیلم ترمیم بینی با غضروف لاله گوش ۰۱:۴۴
عمل ترمیم بینی با استفاده از غضروف دنده ۰۰:۳۹
فیلم عمل بینی ۰۰:۵۲
۳۳ بازدید ۲۳ روز پیش
نمونه کار عمل بینی ۰۰:۳۷
۴۲ بازدید ۱ ماه پیش
فیلم عمل زیبایی بینی ۰۰:۳۰
۵۷ بازدید ۱ ماه پیش
نتیجه عمل بینی ۰۰:۴۴
۳۱ بازدید ۱ ماه پیش
بلافاصله بعد از عمل بینی ۰۰:۵۲
۴۳ بازدید ۱ ماه پیش
عمل بینی ۰۰:۵۲
۱۴۵ بازدید ۲ ماه پیش
فیلم اصلاح کجی بینی گوشتی ۰۱:۴۳
۲۶ بازدید ۲ ماه پیش
12 روز بعد از جراحی بینی ۰۰:۵۸
۴۸ بازدید ۲ ماه پیش
5 روز بعد از عمل بینی ۰۰:۴۵
۴۱ بازدید ۲ ماه پیش
فیلم جراحی افتادگی بینی ۰۱:۱۵
۴۶ بازدید ۲ ماه پیش
فیلم جراحی بینی گوشتی ۰۱:۳۴
۴۲ بازدید ۲ ماه پیش
فیلم عمل اتوپلاستی ۰۱:۳۰
۱۶۶ بازدید ۲ ماه پیش
فیلم جراحی افتادگی بینی گوشتی ۰۱:۱۷
۲۵ بازدید ۳ ماه پیش
فیلم جراحی بینی کج ۰۱:۲۲
۳۰ بازدید ۳ ماه پیش
فیلم جراحی زیبایی بینی گوشتی ۰۱:۰۶
۴۱ بازدید ۳ ماه پیش
فیلم عمل بینی گوشتی ۰۱:۰۳
۳۷ بازدید ۳ ماه پیش
فیلم جراحی بینی گوشتی ۰۱:۰۳
۳۱ بازدید ۳ ماه پیش
فیلم عمل بینی گوشتی همراه با عمل پلک ۰۲:۱۵
فیلم عمل ترمیمی بینی ۰۱:۵۹
۳۹ بازدید ۳ ماه پیش
فیلم جراحی  بینی گوشتی ۰۱:۱۱
۵۴ بازدید ۳ ماه پیش
فیلم عمل بینی گوشتی همراه با تزریق چربی ۰۱:۴۹
فیلم عمل بینی گوشتی ۰۱:۰۴
۲۹ بازدید ۳ ماه پیش
عمل بینی استخوانی ۰۱:۰۶
۳۴ بازدید ۴ ماه پیش
فیلم جراحی بینی استخوانی ۰۰:۳۲
۳۸ بازدید ۴ ماه پیش
فیلم عمل بینی استخوانی ۰۱:۱۶
۶۸ بازدید ۴ ماه پیش
فیلم جراحی بینی استخوانی ۰۱:۱۱
۱۲۹ بازدید ۴ ماه پیش
فیلم عمل بینی استخوانی ۰۰:۵۹
۸۷ بازدید ۴ ماه پیش
اصلاح پهنای بینی ۰۱:۰۹
۳۸ بازدید ۴ ماه پیش
عمل بینی استخوانی | دکتر امید ابراهیمی ۰۱:۰۵
عمل بینی استخوانی | دکتر امید ابراهیمی ۰۲:۰۵
عمل بینی گوشتی توسط دکتر امید ابراهیمی ۰۰:۵۲
جراحی بینی گوشتی | دکتر امید ابراهیمی ۰۱:۲۹
عمل بینی استخوانی | دکتر امید ابراهیمی ۰۱:۱۳
عمل بینی استخوانی توسط امید ابراهیمی ۰۱:۱۳
عمل بینی استخوانی | دکتر ابراهیمی ۰۱:۰۸