دکتر شهریار یحیوی متخصص و جراح گوش حلق ، گلو و بینی
دکتر شهریار یحیوی متخصص و جراح گوش حلق ، گلو و بینی

دکتر شهریار یحیوی متخصص و جراح گوش حلق ، گلو و بینی

4 سال بعد از جراحی بینی | دکتر یحیوی ۰۰:۱۹
یکسال بعد از جراحی بینی | دکتر یحیوی ۰۰:۱۵
قبل و  بعد از جراحی بینی | دکتر یحیوی ۰۱:۰۰
انتخاب نوع بیهوشی | دکتر شهریار یحیوی ۰۳:۱۶
ویروس کرونا | دکتر شهریار یحیوی ۰۰:۳۹
۷۷ بازدید ۱ ماه پیش
جراحی بینی توسط دکتر شهریار یحیوی ۰۰:۵۳
آندوسکوپی سینوس	| دکتر یحیوی ۰۰:۴۷
۶۰ بازدید ۱ ماه پیش
جراحی بینی توسط دکتر شهریار یحیوی ۰۰:۴۳
آندوسکوپی سینوس توسط دکتر شهریار یحیوی ۰۳:۱۳
تزریق فیلر به لب | دکتر یحیوی ۰۰:۲۵
۸۷ بازدید ۲ ماه پیش
Double chin deformity | دکتر شهریار یحیوی ۰۱:۴۵
۱۰۶ بازدید ۳ ماه پیش
قبل و بعد از جراحی بینی گوشتی	| دکتر یحیوی ۰۰:۳۰
قبل و بعد از جراحی بینی	| دکتر یحیوی ۰۰:۲۴
نتیجه جراحی بینی | دکتر شهریار یحیوی ۰۰:۵۴
نتیجه جراحی بینی | بهترین جراح بینی تهران ۰۰:۴۰
جراحی پلک بالا توسط دکتر شهریار یحیوی ۰۱:۲۰
جراحی بینی و پی آر پی ۰۲:۵۶
۹۹ بازدید ۴ ماه پیش
جراحی پلک بالا ۰۱:۰۰
۴۶۳ بازدید ۴ ماه پیش
دکتر شهریار یحیوی بهترین جراح بینی ۰۳:۲۹
جراحی پلک | دکتر شهریار یحیوی ۰۱:۰۲
۳۵۲ بازدید ۵ ماه پیش
جراحی های همزمان به روی صورت ۰۳:۳۲
۴۶ بازدید ۵ ماه پیش
تزریق چربی به لب و گونه و جراحی بینی ۰۰:۵۳
جراحی ترمیم گوش | دکتر یحیوی ۰۰:۲۵
۵۰ بازدید ۵ ماه پیش
جراحی زیبایی بینی | دکتر شهریار یحیوی ۰۰:۵۸
تزریق چربی به صورت | دکتر شهریار یحیوی ۰۰:۵۵
لیفت لب بالا | دکتر شهریار یحیوی ۰۰:۴۸
۴۶۷ بازدید ۸ ماه پیش