دکتر شهریار یحیوی متخصص و جراح گوش حلق ، گلو و بینی
دکتر شهریار یحیوی متخصص و جراح گوش حلق ، گلو و بینی

دکتر شهریار یحیوی متخصص و جراح گوش حلق ، گلو و بینی

جراحی بینی ، ساکشن غبغب و تزریق چربی ۰۰:۲۳
نمونه کار جراحی زیبایی بینی ۰۰:۲۶
۳۴ بازدید ۱۳ روز پیش
نمونه کار جراحی بینی ۰۰:۳۲
۲۸ بازدید ۲۰ روز پیش
دو ماه بعد از جراحی بینی ۰۰:۲۳
۲۳ بازدید ۲۷ روز پیش
4 ماه بعد از جراحی زیبایی بینی ۰۰:۳۳
۲۹ بازدید ۲۷ روز پیش
3 سال بعد از جراحی بینی ۰۰:۳۲
۲۴ بازدید ۱ ماه پیش
2 سال بعد از جراحی زیبایی بینی ۰۰:۱۲
۳۰ بازدید ۱ ماه پیش
فیلم همزمان جراحی زیبایی بینی و لیفت لب ۰۰:۴۷
قبل و  بعد از جراحی بینی ۰۰:۴۱
۳۴ بازدید ۱ ماه پیش
فیلم قبل و بعد از جراحی بینی ۰۰:۴۶
۳۱ بازدید ۱ ماه پیش
رضایت بیمار از جراحی بینی ۰۰:۲۰
۲۴ بازدید ۱ ماه پیش
فیلم جراحی بینی گوشتی ۰۰:۳۷
۴۲ بازدید ۱ ماه پیش
فیلم قبل و بعد از جراحی بینی ۰۰:۲۳
۲۴ بازدید ۱ ماه پیش
نمونه کار جراحی بینی ۰۰:۳۲
۲۷ بازدید ۲ ماه پیش
فیلم جراحی زیبایی بینی ۰۰:۵۲
۴۱ بازدید ۲ ماه پیش
قبل و بعد از جراحی بینی ۰۰:۳۸
۵۲ بازدید ۲ ماه پیش
نمونه کار جراحی بینی ۰۰:۳۴
۳۸ بازدید ۲ ماه پیش
دو ماه بعد از جراحی زیبایی بینی ۰۰:۵۴
۴۸ بازدید ۲ ماه پیش
جراحی لوزه ۰۰:۳۲
۳۱۷ بازدید ۳ ماه پیش
فیلم جراحی بینی ۰۰:۵۲
۵۶ بازدید ۳ ماه پیش
4 سال بعد از جراحی بینی | دکتر یحیوی ۰۰:۱۹
یکسال بعد از جراحی بینی | دکتر یحیوی ۰۰:۱۵
قبل و  بعد از جراحی بینی | دکتر یحیوی ۰۱:۰۰
انتخاب نوع بیهوشی | دکتر شهریار یحیوی ۰۳:۱۶
ویروس کرونا | دکتر شهریار یحیوی ۰۰:۳۹
۹۳ بازدید ۵ ماه پیش
جراحی بینی توسط دکتر شهریار یحیوی ۰۰:۵۳
آندوسکوپی سینوس	| دکتر یحیوی ۰۰:۴۷
۷۴ بازدید ۵ ماه پیش
جراحی بینی توسط دکتر شهریار یحیوی ۰۰:۴۳
آندوسکوپی سینوس توسط دکتر شهریار یحیوی ۰۳:۱۳
تزریق فیلر به لب | دکتر یحیوی ۰۰:۲۵
۱۲۲ بازدید ۶ ماه پیش
Double chin deformity | دکتر شهریار یحیوی ۰۱:۴۵
۱۳۸ بازدید ۶ ماه پیش
قبل و بعد از جراحی بینی گوشتی	| دکتر یحیوی ۰۰:۳۰