دکتر سوزان پیروان متخصص زنان و زایمان - درمان فوق تخصصی ناباروری
دکتر سوزان پیروان متخصص زنان و زایمان - درمان فوق تخصصی ناباروری

دکتر سوزان پیروان متخصص زنان و زایمان - درمان فوق تخصصی ناباروری

تخلیه تخمک ها در IVF ۰۰:۴۱
آی یو ای IUI ۰۰:۵۴